Trung tâm không gian văn phòng tại Hilversum

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Olympia 2D


Văn Phòng từ € 6,70 - € 9,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Plein 1945 nr.27


Văn Phòng từ € 8,40 - € 11,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

De Corridor 5C


Văn Phòng từ € 6,00 - € 8,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Oorsprongpark 12


Văn Phòng từ € 8,10 - € 11,10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

St. Jacobsstraat 123- 135


Văn Phòng từ € 8,10 - € 11,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Zen Building


Văn Phòng từ € 6,90 - € 9,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Parijsboulevard 209


Văn Phòng từ € 8,10 - € 11,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Graadt van Roggenweg 328-334


Văn Phòng từ € 8,10 - € 11,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Stationsplein 1-37


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Eempolis – ground floor


Văn Phòng từ € 9,50 - € 13,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Busplein 36-38


Văn Phòng từ € 7,60 - € 10,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Laarderhoogtweg 25


Văn Phòng từ € 8,00 - € 11,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Hoogoorddreef 9


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Amsterdam Arena Boulevard 65-71


Văn Phòng từ € 8,00 - € 11,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Databankweg 26


Văn Phòng từ € 8,40 - € 11,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Dalsteindreef 141


Văn Phòng từ € 6,00 - € 8,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Vliegend Hertlaan 15-97


Văn Phòng từ € 8,10 - € 11,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

4th,10th, 11th & 12th floor


Văn Phòng từ € 11,50 - € 15,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Papendorpseweg 99


Văn Phòng từ € 6,90 - € 8,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Papendorpseweg 75


Văn Phòng từ € 8,10 - € 11,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Ground, 1st , 2nd and 3rd floor


Văn Phòng từ € 4,90 - € 6,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Trompenburgstraat 2c


Văn Phòng từ € 9,10 - € 12,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Mr Treublaan 7


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Van Heuven Goedhartlaan 13D


Văn Phòng từ € 8,00 - € 11,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Startbaan 8


Văn Phòng từ € 11,50 - € 14,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

3rd Floor


Văn Phòng từ € 5,50 - € 6,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Bavincklaan 7


Văn Phòng từ € 8,00 - € 11,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Rhijnspoorplein 10-38


Văn Phòng từ € 9,10 - € 12,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Gustav Mahlerplein 2


Văn Phòng từ € 15,60 - € 21,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Nevelgaarde 8


Văn Phòng từ € 6,00 - € 8,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Cuserstraat 93


Văn Phòng từ € 8,00 - € 11,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

H-Toren


Văn Phòng từ € 16,10 - € 17,70
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Strawinskylaan 3051


Văn Phòng từ € 15,60 - € 21,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Vijzelstraat 20


Văn Phòng từ € 8,00 - € 11,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Keizersgracht 555


Văn Phòng từ € 11,00 - € 15,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Stationsplein 19-W


Văn Phòng từ € 10,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Herengracht 282


Văn Phòng từ € 9,10 - € 12,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Singel 250


Văn Phòng từ € 9,10 - € 12,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Delflandlaan 1


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Haarlemmerweg 331


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Kraanspoor 50


Văn Phòng từ € 9,10 - € 12,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Lange Dreef 11


Văn Phòng từ € 6,90 - € 8,60
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Kingsfordweg 151


Văn Phòng từ € 5,50 - € 7,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Havenmeesterweg 27


Văn Phòng từ € 9,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Het Poortgebouw


Văn Phòng từ € 5,30 - € 7,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

The Base B


Văn Phòng từ € 14,00 - € 19,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Arrivals 4


Văn Phòng từ € 10,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Evert van de Beekstraat 354


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Polarisavenue 1


Văn Phòng từ € 11,60 - € 15,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Transpolispark


Văn Phòng từ € 4,50 - € 6,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Saturnusstraat 46-62


Văn Phòng từ € 8,30 - € 11,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hilversum

Kampenringweg 45D


Văn Phòng từ € 5,70 - € 7,90

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Hilversum.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280