Trung tâm không gian văn phòng tại Hoofddorp

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Saturnusstraat 46-62


Văn Phòng từ € 7,10 - € 9,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Polarisavenue 1


Văn Phòng từ € 11,60 - € 16,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Transpolispark


Văn Phòng từ € 3,10 - € 4,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Evert van de Beekstraat 354


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Arrivals 4


Văn Phòng từ € 10,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

The Base B


Văn Phòng từ € 11,60 - € 16,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Het Poortgebouw


Văn Phòng từ € 5,80 - € 8,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Havenmeesterweg 27


Văn Phòng từ € 9,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

3rd Floor


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

De Cuserstraat 93


Văn Phòng từ € 8,80 - € 12,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Delflandlaan 1


Văn Phòng từ € 8,60 - € 11,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Van Heuven Goedhartlaan 13D


Văn Phòng từ € 8,40 - € 11,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Bavincklaan 7


Văn Phòng từ € 5,00 - € 6,90
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Strawinskylaan 3051


Văn Phòng từ € 15,60 - € 21,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Gustav Mahlerplein 2


Văn Phòng từ € 15,60 - € 21,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

H-Toren


Văn Phòng từ € 12,80 - € 17,70
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Kingsfordweg 151


Văn Phòng từ € 5,40 - € 7,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Weerdestein 19-97


Văn Phòng từ € 10,40 - € 13,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Haarlemmerweg 331


Văn Phòng từ € 8,60 - € 11,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Keizersgracht 555


Văn Phòng từ € 11,00 - € 15,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Herengracht 282


Văn Phòng từ € 9,10 - € 12,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Vijzelstraat 20


Văn Phòng từ € 6,40 - € 8,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Singel 250


Văn Phòng từ € 12,50 - € 13,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Trompenburgstraat 2c


Văn Phòng từ € 13,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Mr Treublaan 7


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Rhijnspoorplein 10-38


Văn Phòng từ € 11,00 - € 15,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Grote Bickersstraat 74-78


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Stationsplein 19-W


Văn Phòng từ € 10,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Ground, 1st , 2nd and 3rd floor


Văn Phòng từ € 3,90 - € 5,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Amsterdam Arena Boulevard 65-71


Văn Phòng từ € 8,00 - € 11,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Kraanspoor 50


Văn Phòng từ € 9,50 - € 13,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Laarderhoogtweg 25


Văn Phòng từ € 6,50 - € 9,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Dalsteindreef 141


Văn Phòng từ € 5,90 - € 8,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Mendelweg 32


Văn Phòng từ € 6,80 - € 9,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

De Corridor 5C


Văn Phòng từ € 5,20 - € 7,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Kampenringweg 45D


Văn Phòng từ € 6,30 - € 8,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Louis Braillelaan 80


Văn Phòng từ € 4,00 - € 4,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Reykjavikplein 2


Văn Phòng từ € 7,20 - € 9,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Parijsboulevard 209


Văn Phòng từ € 6,50 - € 8,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

J.P. Coenstraat 7


Văn Phòng từ € 6,80 - € 9,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

10 Koningin Julianaplein


Văn Phòng từ € 9,90 - € 13,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Olympia 2D


Văn Phòng từ € 7,00 - € 9,60
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Haagsche Hof


Văn Phòng từ € 7,80 - € 10,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Johan de Wittlaan 7


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Busplein 36-38


Văn Phòng từ € 7,90 - € 10,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Mandela Plein 1


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Graadt van Roggenweg 328-334


Văn Phòng từ € 7,20 - € 9,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Daalsesingel 50-71


Văn Phòng từ € 8,90 - € 12,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Plein 1945 nr.27


Văn Phòng từ € 7,00 - € 9,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Einsteinlaan 28


Văn Phòng từ € 5,50 - € 7,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

St. Jacobsstraat 123- 135


Văn Phòng từ € 5,20 - € 7,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Papendorpseweg 75


Văn Phòng từ € 7,20 - € 9,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Papendorpseweg 99


Văn Phòng từ € 4,80 - € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

4th,10th, 11th & 12th floor


Văn Phòng từ € 8,90 - € 12,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Oorsprongpark 12


Văn Phòng từ € 5,20 - € 7,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Vliegend Hertlaan 15-97


Văn Phòng từ € 6,50 - € 8,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Zen Building


Văn Phòng từ € 3,90 - € 5,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoofddorp

Nevelgaarde 8


Văn Phòng từ € 4,00 - € 5,50

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Hoofddorp.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280