Trung tâm không gian văn phòng tại Leiden

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Mendelweg 32


Văn Phòng từ € 8,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Louis Braillelaan 80


Văn Phòng từ € 4,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

J.P. Coenstraat 7


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Schenkkade 50


Văn Phòng từ € 8,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Zuid Hollandlaan 7


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

10 Koningin Julianaplein


Văn Phòng từ € 10,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Parkstraat 83


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Einsteinlaan 28


Văn Phòng từ € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Johan de Wittlaan 7


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Poortweg 4


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Kampenringweg 45D


Văn Phòng từ € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Saturnusstraat 46-62


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Transpolispark


Văn Phòng từ € 4,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Polarisavenue 1


Văn Phòng từ € 13,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Beech Avenue 54-62


Văn Phòng từ € 5,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Marten Meesweg 25-G


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Evert van de Beekstraat 354


Văn Phòng từ € 16,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

The Base B


Văn Phòng từ € 10,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Rotterdam Airportplein 22


Văn Phòng từ € 10,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Schiphol Boulevard 127


Văn Phòng từ € 12,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Arrivals 4


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Havenmeesterweg 27


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Hofplein 20


Văn Phòng từ € 4,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Stationsplein 18 - A


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Weena 505


Văn Phòng từ € 11,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Weena 290


Văn Phòng từ € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Weena Zuid 130


Văn Phòng từ € 8,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Lichtenauerlaan 102-120


Văn Phòng từ € 4,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Stationsplein 45


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Boompjes 40


Văn Phòng từ € 8,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Rivium Boulevard 301-320


Văn Phòng từ € 4,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Wilhelminakade 173


Văn Phòng từ € 10,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Van Heuven Goedhartlaan 13D


Văn Phòng từ € 9,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

De Cuserstraat 93


Văn Phòng từ € 8,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Bavincklaan 7


Văn Phòng từ € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Amstelveenseweg 500


Văn Phòng từ € 16,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Gustav Mahlerlaan 1212


Văn Phòng từ € 20,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Parnassusweg 819


Văn Phòng từ € 13,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Delflandlaan 1


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Gustav Mahlerplein 2


Văn Phòng từ € 15,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Strawinskylaan 3051


Văn Phòng từ € 16,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

H-Toren


Văn Phòng từ € 12,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Strawinskylaan 15


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Weerdestein 97


Văn Phòng từ € 10,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Barbara Strozzilaan 201


Văn Phòng từ € 9,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Barbara Strozzilaan 201


Văn Phòng từ € 10,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

De Corridor 5C


Văn Phòng từ € 6,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Kingsfordweg 151


Văn Phòng từ € 5,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Herikerbergweg 292-342


Văn Phòng từ € 9,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Laarderhoogtweg 25


Văn Phòng từ € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Radarweg 29A/B


Văn Phòng từ € 8,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Amsterdam Arena Boulevard 65-71


Văn Phòng từ € 8,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Trompenburgstraat 2c


Văn Phòng từ € 14,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Hullenbergweg 278-308


Văn Phòng từ € 4,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Vijzelgracht 2


Văn Phòng từ € 19,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Keizersgracht 555


Văn Phòng từ € 13,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Vijzelstraat 68-78


Văn Phòng từ € 9,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Amstelplein 54


Văn Phòng từ € 8,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Mr Treublaan 7


Văn Phòng từ € 11,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Haarlemmerweg 331


Văn Phòng từ € 9,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Herengracht 282


Văn Phòng từ € 8,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Herengracht 280


Văn Phòng từ € 11,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Rokin 92-29


Văn Phòng từ € 16,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Joop Geesinkweg 901-999


Văn Phòng từ € 4,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Singel 250


Văn Phòng từ € 9,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Rhijnspoorplein 10-38


Văn Phòng từ € 10,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Herengracht 124-128


Văn Phòng từ € 10,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Nieuwezijds Voorburgwal 104-108


Văn Phòng từ € 9,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Dalsteindreef 141


Văn Phòng từ € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Stationsplein 19-W


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Grote Bickersstraat 74-78


Văn Phòng từ € 15,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Piet Heinkade 55


Văn Phòng từ € 13,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Kraanspoor 50


Văn Phòng từ € 10,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Reykjavikplein 2


Văn Phòng từ € 8,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Parijsboulevard 209


Văn Phòng từ € 6,00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Leiden.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195