Trung tâm không gian văn phòng tại Leiden

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Mendelweg 32


Văn Phòng từ € 6,50 - € 8,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Louis Braillelaan 80


Văn Phòng từ € 4,00 - € 4,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

J.P. Coenstraat 7


Văn Phòng từ € 6,50 - € 8,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Schenkkade 50


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

10 Koningin Julianaplein


Văn Phòng từ € 9,50 - € 13,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Haagsche Hof


Văn Phòng từ € 7,50 - € 10,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Einsteinlaan 28


Văn Phòng từ € 5,30 - € 7,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Johan de Wittlaan 7


Văn Phòng từ € 7,50 - € 9,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Poortweg 4


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Kampenringweg 45D


Văn Phòng từ € 6,30 - € 8,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Saturnusstraat 46-62


Văn Phòng từ € 7,10 - € 9,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Transpolispark


Văn Phòng từ € 3,40 - € 4,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Polarisavenue 1


Văn Phòng từ € 11,60 - € 16,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Het Poortgebouw


Văn Phòng từ € 5,80 - € 8,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Marten Meesweg 25-G


Văn Phòng từ € 5,50 - € 7,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Arrivals 4


Văn Phòng từ € 10,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

The Base B


Văn Phòng từ € 11,60 - € 16,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Rotterdam Airportplein 22


Văn Phòng từ € 8,30 - € 11,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Schiphol Boulevard 127


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Havenmeesterweg 27


Văn Phòng từ € 9,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Stationsplein 18 - A


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Weena 505


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Weena 290


Văn Phòng từ € 6,80 - € 7,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Lichtenauerlaan 102-120


Văn Phòng từ € 4,20 - € 5,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Weena Zuid 130


Văn Phòng từ € 7,50 - € 10,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Stationsplein 45


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Boompjes 40


Văn Phòng từ € 4,20 - € 5,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Rivium Boulevard 301-320


Văn Phòng từ € 4,80 - € 6,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Wilhelminakade 173


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Van Heuven Goedhartlaan 13D


Văn Phòng từ € 8,40 - € 11,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

De Cuserstraat 93


Văn Phòng từ € 8,80 - € 12,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Bavincklaan 7


Văn Phòng từ € 5,00 - € 6,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Amstelveenseweg 500


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Gustav Mahlerlaan 1212


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Parnassusweg 819


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Delflandlaan 1


Văn Phòng từ € 7,30 - € 10,10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Gustav Mahlerplein 2


Văn Phòng từ € 17,20 - € 23,60
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Strawinskylaan 3051


Văn Phòng từ € 17,20 - € 23,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

H-Toren


Văn Phòng từ € 12,80 - € 17,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Strawinskylaan 15


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Weerdestein 97


Văn Phòng từ € 10,40 - € 14,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

De Corridor 5C


Văn Phòng từ € 5,80 - € 8,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Kingsfordweg 151


Văn Phòng từ € 5,40 - € 7,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Herikerbergweg 292-342


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Herikerbergweg 292-342


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Laarderhoogtweg 25


Văn Phòng từ € 6,50 - € 9,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Amsterdam Arena Boulevard 65-71


Văn Phòng từ € 8,40 - € 11,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Radarweg 29A/B


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Radarweg 29A/B


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Trompenburgstraat 2c


Văn Phòng từ € 16,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Vijzelgracht 2


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Hullenbergweg 278-308


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Hullenbergweg 278-308


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Keizersgracht 555


Văn Phòng từ € 11,00 - € 15,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Amstelplein 54


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Vijzelstraat 20


Văn Phòng từ € 6,40 - € 8,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Herengracht 280


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Herengracht 282


Văn Phòng từ € 9,10 - € 12,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Rokin 92-29


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Ground, 1st , 2nd and 3rd floor


Văn Phòng từ € 3,90 - € 5,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Singel 250


Văn Phòng từ € 10,00 - € 13,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Rhijnspoorplein 10-38


Văn Phòng từ € 11,00 - € 15,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Nieuwezijds Voorburgwal 104-108


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Dalsteindreef 141


Văn Phòng từ € 5,90 - € 8,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Stationsplein 19-W


Văn Phòng từ € 10,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Piet Heinkade 55


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Piet Heinkade 55


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Kraanspoor 50


Văn Phòng từ € 9,50 - € 13,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Reykjavikplein 2


Văn Phòng từ € 7,20 - € 9,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leiden

Parijsboulevard 209


Văn Phòng từ € 5,20 - € 7,20

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Leiden.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280