Trung tâm không gian văn phòng tại Maastricht

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Maastricht

Stationsplein 8-K


Văn Phòng từ € 6,60 - € 9,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Maastricht

Avenue Ceramique 221


Văn Phòng từ € 6,60 - € 9,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Maastricht

Robert Schumandomein 2


Văn Phòng từ € 4,70 - € 6,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Maastricht

Burgemeester de Hesselleplein 31


Văn Phòng từ € 6,00 - € 7,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Maastricht

Place des Guillemins 2


Gọi ngay

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Maastricht.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280