Trung tâm không gian văn phòng tại Rotterdam

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rotterdam

Hofplein 20


Văn Phòng từ € 5,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rotterdam

Weena Zuid 130


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rotterdam

Weena 290


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rotterdam

Weena 505


Văn Phòng từ € 9,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rotterdam

Stationsplein 45


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rotterdam

Stationsplein 18 - A


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rotterdam

Boompjes 40


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rotterdam

Wilhelminakade 173


Văn Phòng từ € 10,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rotterdam

Fascinatio Boulevard 200


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rotterdam

Rotterdam Airportplein 22


Văn Phòng từ € 10,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rotterdam

Rivium Boulevard 301-320


Văn Phòng từ € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rotterdam

Marten Meesweg 25-G


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rotterdam

Poortweg 4


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rotterdam

Louis Braillelaan 80


Văn Phòng từ € 5,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rotterdam

Einsteinlaan 28


Văn Phòng từ € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rotterdam

Kampenringweg 45 D


Văn Phòng từ € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rotterdam

Schenkkade 50


Văn Phòng từ € 10,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rotterdam

J.P. Coenstraat 7


Văn Phòng từ € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rotterdam

Koningin Juliana Plein 10


Văn Phòng từ € 8,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rotterdam

Haagsche Hof


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rotterdam

Zuid Hollandlaan 7


Văn Phòng từ € 8,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rotterdam

Johan de Wittlaan 7


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rotterdam

Mendelweg 32


Văn Phòng từ € 9,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rotterdam

Lage Mosten 49-63


Văn Phòng từ € 5,00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Rotterdam.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195