Trung tâm không gian văn phòng tại Schiphol

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Havenmeesterweg 27


Văn Phòng từ € 9,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

The Base B


Văn Phòng từ € 11,60 - € 16,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Arrivals 4


Văn Phòng từ € 10,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Evert van de Beekstraat 354


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Het Poortgebouw


Văn Phòng từ € 5,80 - € 8,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Polarisavenue 1


Văn Phòng từ € 11,60 - € 16,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Transpolispark


Văn Phòng từ € 3,10 - € 4,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Saturnusstraat 46-62


Văn Phòng từ € 7,10 - € 9,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

3rd Floor


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

De Cuserstraat 93


Văn Phòng từ € 8,80 - € 12,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Van Heuven Goedhartlaan 13D


Văn Phòng từ € 8,40 - € 11,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Bavincklaan 7


Văn Phòng từ € 5,00 - € 6,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Delflandlaan 1


Văn Phòng từ € 8,60 - € 11,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Gustav Mahlerplein 2


Văn Phòng từ € 15,60 - € 21,50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Strawinskylaan 3051


Văn Phòng từ € 15,60 - € 21,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

H-Toren


Văn Phòng từ € 12,80 - € 17,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Weerdestein 19-97


Văn Phòng từ € 10,40 - € 13,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Kingsfordweg 151


Văn Phòng từ € 5,40 - € 7,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Keizersgracht 555


Văn Phòng từ € 11,00 - € 15,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Trompenburgstraat 2c


Văn Phòng từ € 13,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Vijzelstraat 20


Văn Phòng từ € 6,40 - € 8,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Herengracht 282


Văn Phòng từ € 9,10 - € 12,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Haarlemmerweg 331


Văn Phòng từ € 8,60 - € 11,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Mr Treublaan 7


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Singel 250


Văn Phòng từ € 12,50 - € 13,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Rhijnspoorplein 10-38


Văn Phòng từ € 11,00 - € 15,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Ground, 1st , 2nd and 3rd floor


Văn Phòng từ € 3,90 - € 5,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Amsterdam Arena Boulevard 65-71


Văn Phòng từ € 8,00 - € 11,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Stationsplein 19-W


Văn Phòng từ € 10,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Grote Bickersstraat 74-78


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Laarderhoogtweg 25


Văn Phòng từ € 6,50 - € 9,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Dalsteindreef 141


Văn Phòng từ € 5,90 - € 8,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Kraanspoor 50


Văn Phòng từ € 9,50 - € 13,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

De Corridor 5C


Văn Phòng từ € 5,20 - € 7,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Mendelweg 32


Văn Phòng từ € 6,80 - € 9,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Reykjavikplein 2


Văn Phòng từ € 7,20 - € 9,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Parijsboulevard 209


Văn Phòng từ € 6,50 - € 8,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Olympia 2D


Văn Phòng từ € 7,00 - € 9,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Busplein 36-38


Văn Phòng từ € 7,90 - € 10,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Mandela Plein 1


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Kampenringweg 45D


Văn Phòng từ € 6,30 - € 8,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Plein 1945 nr.27


Văn Phòng từ € 7,00 - € 9,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Daalsesingel 50-71


Văn Phòng từ € 8,90 - € 12,20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Graadt van Roggenweg 328-334


Văn Phòng từ € 7,20 - € 9,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

St. Jacobsstraat 123- 135


Văn Phòng từ € 5,20 - € 7,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Oorsprongpark 12


Văn Phòng từ € 5,20 - € 7,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Papendorpseweg 75


Văn Phòng từ € 7,20 - € 9,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Papendorpseweg 99


Văn Phòng từ € 4,80 - € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

4th,10th, 11th & 12th floor


Văn Phòng từ € 8,90 - € 12,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Louis Braillelaan 80


Văn Phòng từ € 4,00 - € 4,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Zen Building


Văn Phòng từ € 3,90 - € 5,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Vliegend Hertlaan 15-97


Văn Phòng từ € 6,50 - € 8,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Nevelgaarde 8


Văn Phòng từ € 4,00 - € 5,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

J.P. Coenstraat 7


Văn Phòng từ € 6,80 - € 9,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

10 Koningin Julianaplein


Văn Phòng từ € 9,90 - € 13,60
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Schiphol

Haagsche Hof


Văn Phòng từ € 7,80 - € 10,80

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Schiphol.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280