Trung tâm không gian văn phòng tại The Hague

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Haagsche Hof


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Koningin Juliana Plein 10


Văn Phòng từ € 8,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Zuid Hollandlaan 7


Văn Phòng từ € 8,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Schenkkade 50


Văn Phòng từ € 10,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

J.P. Coenstraat 7


Văn Phòng từ € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Johan de Wittlaan 7


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Einsteinlaan 28


Văn Phòng từ € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Poortweg 4


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Louis Braillelaan 80


Văn Phòng từ € 5,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Mendelweg 32


Văn Phòng từ € 9,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Rotterdam Airportplein 22


Văn Phòng từ € 10,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Stationsplein 18 - A


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Stationsplein 45


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Weena 505


Văn Phòng từ € 9,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Weena 290


Văn Phòng từ € 7,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Hofplein 20


Văn Phòng từ € 5,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Weena Zuid 130


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Boompjes 40


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Marten Meesweg 25-G


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Wilhelminakade 173


Văn Phòng từ € 10,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Fascinatio Boulevard 200


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Rivium Boulevard 301-320


Văn Phòng từ € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Kampenringweg 45 D


Văn Phòng từ € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Saturnusstraat 46-62


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Siriusdreef 17-27


Văn Phòng từ € 4,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Polarisavenue 1


Văn Phòng từ € 13,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Beech Avenue 54-62


Văn Phòng từ € 4,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Evert van de Beekstraat 354


Văn Phòng từ € 12,00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại The Hague.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195