Trung tâm không gian văn phòng tại The Hague

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Parkstraat 83


Văn Phòng từ € 7,50 - € 10,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

10 Koningin Julianaplein


Văn Phòng từ € 9,50 - € 13,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

J.P. Coenstraat 7


Văn Phòng từ € 6,50 - € 8,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Johan de Wittlaan 7


Văn Phòng từ € 7,50 - € 9,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Einsteinlaan 28


Văn Phòng từ € 5,30 - € 7,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Louis Braillelaan 80


Văn Phòng từ € 4,00 - € 4,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Mendelweg 32


Văn Phòng từ € 6,50 - € 8,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Rotterdam Airportplein 22


Văn Phòng từ € 8,30 - € 11,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Stationsplein 18 - A


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Weena 290


Văn Phòng từ € 6,80 - € 7,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Weena Zuid 130


Văn Phòng từ € 7,50 - € 10,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Boompjes 40


Văn Phòng từ € 4,20 - € 5,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Marten Meesweg 25-G


Văn Phòng từ € 5,50 - € 7,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Lichtenauerlaan 102-120


Văn Phòng từ € 4,20 - € 5,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Rivium Boulevard 301-320


Văn Phòng từ € 4,80 - € 6,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Kampenringweg 45D


Văn Phòng từ € 6,30 - € 8,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Saturnusstraat 46-62


Văn Phòng từ € 7,10 - € 9,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Transpolispark


Văn Phòng từ € 3,40 - € 4,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Polarisavenue 1


Văn Phòng từ € 11,60 - € 16,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại The Hague

Beech Avenue 54-62


Văn Phòng từ € 5,80 - € 8,00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại The Hague.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280