Trung tâm không gian văn phòng tại Utrecht

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

St. Jacobsstraat 123- 135


Văn Phòng từ € 5,20 - € 7,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Daalsesingel 50-71


Văn Phòng từ € 8,90 - € 12,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Oorsprongpark 12


Văn Phòng từ € 5,20 - € 7,20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Graadt van Roggenweg 328-334


Văn Phòng từ € 7,20 - € 9,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Zen Building


Văn Phòng từ € 3,90 - € 5,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Vliegend Hertlaan 15-97


Văn Phòng từ € 6,50 - € 8,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

4th,10th, 11th & 12th floor


Văn Phòng từ € 8,90 - € 12,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Papendorpseweg 99


Văn Phòng từ € 4,80 - € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Parijsboulevard 209


Văn Phòng từ € 6,50 - € 8,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Papendorpseweg 75


Văn Phòng từ € 7,20 - € 9,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Reykjavikplein 2


Văn Phòng từ € 7,20 - € 9,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Nevelgaarde 8


Văn Phòng từ € 4,00 - € 5,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Lange Dreef 11


Văn Phòng từ € 7,20 - € 9,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

De Corridor 5C


Văn Phòng từ € 5,20 - € 7,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Olympia 2D


Văn Phòng từ € 7,00 - € 9,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Stationsplein 1-37


Văn Phòng từ € 8,40 - € 11,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Eempolis – ground floor


Văn Phòng từ € 9,50 - € 13,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Plein 1945 nr.27


Văn Phòng từ € 7,00 - € 9,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Databankweg 26


Văn Phòng từ € 7,90 - € 10,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Laarderhoogtweg 25


Văn Phòng từ € 6,50 - € 9,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Amsterdam Arena Boulevard 65-71


Văn Phòng từ € 8,00 - € 11,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Dalsteindreef 141


Văn Phòng từ € 5,90 - € 8,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Van Heuven Goedhartlaan 13D


Văn Phòng từ € 8,40 - € 11,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

3rd Floor


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Ground, 1st , 2nd and 3rd floor


Văn Phòng từ € 3,90 - € 5,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Laan van Westroijen 6


Văn Phòng từ € 4,70 - € 6,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Bavincklaan 7


Văn Phòng từ € 5,00 - € 6,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Kampenringweg 45D


Văn Phòng từ € 6,30 - € 8,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Weerdestein 19-97


Văn Phòng từ € 10,40 - € 13,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

De Cuserstraat 93


Văn Phòng từ € 8,80 - € 12,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Trompenburgstraat 2c


Văn Phòng từ € 13,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Mr Treublaan 7


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Busplein 36-38


Văn Phòng từ € 7,90 - € 10,90
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Gustav Mahlerplein 2


Văn Phòng từ € 15,60 - € 21,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Mandela Plein 1


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

H-Toren


Văn Phòng từ € 12,80 - € 17,70
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Strawinskylaan 3051


Văn Phòng từ € 15,60 - € 21,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Het Poortgebouw


Văn Phòng từ € 5,80 - € 8,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Rhijnspoorplein 10-38


Văn Phòng từ € 11,00 - € 15,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Havenmeesterweg 27


Văn Phòng từ € 9,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Keizersgracht 555


Văn Phòng từ € 11,00 - € 15,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Vijzelstraat 20


Văn Phòng từ € 6,40 - € 8,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Arrivals 4


Văn Phòng từ € 10,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Evert van de Beekstraat 354


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

The Base B


Văn Phòng từ € 11,60 - € 16,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Herengracht 282


Văn Phòng từ € 9,10 - € 12,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Singel 250


Văn Phòng từ € 12,50 - € 13,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Delflandlaan 1


Văn Phòng từ € 8,60 - € 11,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Stationsplein 19-W


Văn Phòng từ € 10,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Polarisavenue 1


Văn Phòng từ € 11,60 - € 16,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Transpolispark


Văn Phòng từ € 3,10 - € 4,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Grote Bickersstraat 74-78


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Saturnusstraat 46-62


Văn Phòng từ € 7,10 - € 9,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Haarlemmerweg 331


Văn Phòng từ € 8,60 - € 11,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Kingsfordweg 151


Văn Phòng từ € 5,40 - € 7,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Utrecht

Kraanspoor 50


Văn Phòng từ € 9,50 - € 13,10

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Utrecht.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280