Trung tâm không gian văn phòng tại Vianen

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vianen

Lange Dreef 11


Văn Phòng từ € 6,90 - € 8,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vianen

Nevelgaarde 8


Văn Phòng từ € 5,50 - € 7,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vianen

Papendorpseweg 75


Văn Phòng từ € 8,10 - € 11,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vianen

Papendorpseweg 99


Văn Phòng từ € 6,90 - € 8,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vianen

4th,10th, 11th & 12th floor


Văn Phòng từ € 11,00 - € 15,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vianen

Vliegend Hertlaan 15-97


Văn Phòng từ € 11,00 - € 15,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vianen

Graadt van Roggenweg 328-334


Văn Phòng từ € 8,10 - € 11,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vianen

Zen Building


Văn Phòng từ € 6,90 - € 9,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vianen

St. Jacobsstraat 123- 135


Văn Phòng từ € 8,10 - € 11,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vianen

Oorsprongpark 12


Văn Phòng từ € 8,10 - € 11,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vianen

Parijsboulevard 209


Văn Phòng từ € 8,10 - € 11,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vianen

De Corridor 5C


Văn Phòng từ € 5,50 - € 7,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vianen

Laan van Westroijen 6


Văn Phòng từ € 5,90 - € 8,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vianen

Olympia 2D


Văn Phòng từ € 6,70 - € 9,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vianen

Stationsplein 1-37


Văn Phòng từ € 8,40 - € 11,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vianen

Eempolis – ground floor


Văn Phòng từ € 9,50 - € 13,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vianen

Zuidelijk Halfrond 1


Văn Phòng từ € 6,30 - € 6,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vianen

Kampenringweg 45D


Văn Phòng từ € 5,70 - € 7,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vianen

Databankweg 26


Văn Phòng từ € 8,40 - € 11,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vianen

Plein 1945 nr.27


Văn Phòng từ € 8,40 - € 11,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vianen

Stationsplein 91 & 105


Văn Phòng từ € 5,90 - € 8,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vianen

Laarderhoogtweg 25


Văn Phòng từ € 8,00 - € 11,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vianen

Willemsplein 2


Văn Phòng từ € 5,90 - € 8,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vianen

Hoogoorddreef 9


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vianen

Startbaan 8


Văn Phòng từ € 11,50 - € 14,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vianen

Amsterdam Arena Boulevard 65-71


Văn Phòng từ € 8,00 - € 11,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vianen

Marten Meesweg 25-G


Văn Phòng từ € 7,40 - € 10,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vianen

Van Heuven Goedhartlaan 13D


Văn Phòng từ € 8,00 - € 11,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vianen

Pettelaarpark 84


Văn Phòng từ € 6,50 - € 9,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vianen

3rd Floor


Văn Phòng từ € 5,50 - € 6,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vianen

Dalsteindreef 141


Văn Phòng từ € 6,00 - € 8,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vianen

Rivium Boulevard 301-320


Văn Phòng từ € 6,70 - € 9,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vianen

Lichtenauerlaan 102-120


Văn Phòng từ € 4,40 - € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vianen

Bavincklaan 7


Văn Phòng từ € 7,20 - € 9,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vianen

Ground, 1st , 2nd and 3rd floor


Văn Phòng từ € 4,90 - € 6,80

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Vianen.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280