Trung tâm không gian văn phòng tại Auckland

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Auckland

92 Albert Street


Văn Phòng từ NZ$15.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Auckland

41 Shortland Street


Văn Phòng từ NZ$15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Auckland

23-29 Albert Street


Văn Phòng từ NZ$21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Auckland

11-19 Customs Street West


Văn Phòng từ NZ$23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Auckland

21 Queen Street


Văn Phòng từ NZ$23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Auckland

155 Fanshawe Street


Văn Phòng từ NZ$19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Auckland

501 Karanghape Road


Văn Phòng từ NZ$19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Auckland

4 Williamson Avenue


Văn Phòng từ NZ$20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Auckland

6 Clayton Street


Văn Phòng từ NZ$12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Auckland

Partners Life House


Văn Phòng từ NZ$17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Auckland

Level 3, Candida Building 4


Văn Phòng từ NZ$12.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Auckland

Level 1 Quad 7 Building


Văn Phòng từ NZ$15.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Auckland.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195