Trung tâm không gian văn phòng tại Wellington

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wellington

Level 6


Văn Phòng từ NZ$27.60 - NZ$37.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wellington

Level 31


Văn Phòng từ NZ$18.30 - NZ$25.20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wellington

Level 15


Văn Phòng từ NZ$24.00 - NZ$33.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wellington

Level 2


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wellington

115 Tory Street


Gọi ngay

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Wellington.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280