Trung tâm không gian văn phòng tại Abuja

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Abuja

4th Floor, Tower C Churchgate Plaza


Văn Phòng từ ₦ 4,280.00 - ₦ 5,890.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Abuja

8 Lake Chad Crescent Maitama


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Abuja

4th Floor, Building 2, Rivers House


Văn Phòng từ ₦ 4,540.00 - ₦ 6,240.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Abuja.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280