Trung tâm không gian văn phòng tại Port Harcourt

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Port Harcourt

Regus Building, Old Michelin Compound


Văn Phòng từ ₦ 1,400.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Port Harcourt.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195