Trung tâm không gian văn phòng tại Lysaker

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lysaker

3rd floor


Văn Phòng từ Kr 177,00 - Kr 243,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lysaker

Karenslyst Allè 53


Văn Phòng từ Kr 214,00 - Kr 295,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lysaker

Karenslyst allé 8 b, 2nd. floor


Văn Phòng từ Kr 132,00 - Kr 182,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lysaker

3rd and 4th floor


Văn Phòng từ Kr 119,00 - Kr 164,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lysaker

2nd floor


Văn Phòng từ Kr 185,00 - Kr 254,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lysaker

Haakon VII's gate 6


Văn Phòng từ Kr 185,00 - Kr 254,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lysaker

Kristian Augusts Gate 13


Văn Phòng từ Kr 185,00 - Kr 254,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lysaker

C.J. Hambros Plass 2c


Văn Phòng từ Kr 134,00 - Kr 184,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lysaker

Apotekergata 10


Văn Phòng từ Kr 185,00 - Kr 254,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lysaker

Tollbugata 8


Văn Phòng từ Kr 185,00 - Kr 254,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lysaker

Calmeyers gate 5


Văn Phòng từ Kr 146,00 - Kr 201,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lysaker

Biskop Gunnerus Gate 14


Văn Phòng từ Kr 204,00 - Kr 280,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lysaker

5th floor


Văn Phòng từ Kr 151,00 - Kr 208,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lysaker

3rd and 4th floor


Văn Phòng từ Kr 117,00 - Kr 160,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lysaker

10th Floor


Văn Phòng từ Kr 144,00 - Kr 180,00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Lysaker.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280