Trung tâm không gian văn phòng tại Oslo

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oslo

Calmeyers gate 1


Văn Phòng từ Kr 177,00 - Kr 244,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oslo

Biskop Gunnerus Gate 14


Văn Phòng từ Kr 197,00 - Kr 271,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oslo

Tollbugata 8


Văn Phòng từ Kr 197,00 - Kr 271,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oslo

C.J. Hambros Plass 2c


Văn Phòng từ Kr 177,00 - Kr 244,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oslo

Haakon VII's gate 6


Văn Phòng từ Kr 251,00 - Kr 345,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oslo

3rd and 4th floor


Văn Phòng từ Kr 135,00 - Kr 185,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oslo

2nd floor


Văn Phòng từ Kr 237,00 - Kr 326,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oslo

10th Floor


Văn Phòng từ Kr 177,00 - Kr 222,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oslo

Karenslyst allé 8 b, 2nd. floor


Văn Phòng từ Kr 150,00 - Kr 206,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oslo

3rd and 4th floor


Văn Phòng từ Kr 177,00 - Kr 244,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oslo

Karenslyst Allè 53


Văn Phòng từ Kr 246,00 - Kr 271,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oslo

5th floor


Văn Phòng từ Kr 177,00 - Kr 244,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oslo

3rd floor


Văn Phòng từ Kr 177,00 - Kr 244,00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Oslo.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280