Trung tâm không gian văn phòng tại Makati City

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati City

7/F Glorietta


Văn Phòng từ Php420.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati City

28th Floor, Tower 2


Văn Phòng từ Php410.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati City

928, Arnaiz Avenue


Văn Phòng từ Php410.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati City

Level 40, PBCom Tower


Văn Phòng từ Php450.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati City

41st Floor, GT Tower International


Văn Phòng từ Php490.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati City

Makati Ave. Corner Paseo de Roxas


Văn Phòng từ Php490.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati City

18/F, Philamlife Tower


Văn Phòng từ Php360.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati City

7/F Unit B, 8 Rockwell


Văn Phòng từ Php440.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati City

Unit 10A, 5th Ave. cor. 26th Street, E-Square


Văn Phòng từ Php470.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati City

14/F Net Cube Center


Văn Phòng từ Php390.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati City

Unit 9B, Net Park, 5th Avenue


Văn Phòng từ Php500.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati City

28F & Penthouse World Plaza


Văn Phòng từ Php490.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati City

35/F &36/F Penthouse


Văn Phòng từ Php460.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati City

4/F Unit 4 C& D, Commerce and Industry Plaza Building


Văn Phòng từ Php390.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati City

3/F Polar Center Building


Văn Phòng từ Php380.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati City

4/F Unit 2C


Văn Phòng từ Php490.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati City

Units 504-P to 508-P, Pacific Drive


Văn Phòng từ Php520.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati City

L29 Joy Nostalg Centre


Văn Phòng từ Php460.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati City

12/F., Times Plaza Building


Văn Phòng từ Php270.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati City

19/F Marco Polo Ortigas Manila


Văn Phòng từ Php490.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati City

5/F Gateway Tower, Gen. Roxas Avenue cor. Gen. Aguinaldo Avenue


Văn Phòng từ Php350.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati City

6/F Cyber One Building


Văn Phòng từ Php430.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati City

9/F Filinvest One Building


Văn Phòng từ Php460.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Makati City.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195