Trung tâm không gian văn phòng tại Makati

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati

27 and 28 Floor, Tower 2, The Enterprise Centre


Văn Phòng từ Php430.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati

Palm Drive


Văn Phòng từ Php420.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati

6795 Ayala Avenue / V.A. Rufino Street


Văn Phòng từ Php420.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati

6813 Ayala Avenue / HV Dela Costa Street


Văn Phòng từ Php430.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati

Makati Avenue / Paseo De Roxas Avenue


Văn Phòng từ Php500.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati

8 Rockwell Drive


Văn Phòng từ Php460.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati

3rd Avenue / 30th Street


Văn Phòng từ Php360.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati

5th Avenue / 26th Street


Văn Phòng từ Php420.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati

5th Avenue


Văn Phòng từ Php460.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati

5th Avenue


Văn Phòng từ Php510.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati

32nd Street / 9th Avenue


Văn Phòng từ Php390.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati

Park Avenue


Văn Phòng từ Php390.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati

Cornell Street


Văn Phòng từ Php310.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati

Ocean DriveMall of Asia Complex


Văn Phòng từ Php510.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati

17 ADB Avenue


Văn Phòng từ Php320.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati

United Nations Avenue / Taft Avenue


Văn Phòng từ Php300.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati

Sapphire Road


Văn Phòng từ Php370.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati

Araneta Center, Cubao


Văn Phòng từ Php290.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati

6th, Eastwood Cyberpark


Văn Phòng từ Php320.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Makati

Alabang-Zapote Road / Northgate Avenue


Văn Phòng từ Php420.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Makati.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195