Trung tâm không gian văn phòng tại Manila

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manila

12/F., Times Plaza Building


Văn Phòng từ Php270.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manila

41st Floor, GT Tower International


Văn Phòng từ Php490.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manila

Level 40, PBCom Tower


Văn Phòng từ Php450.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manila

28th Floor, Tower 2


Văn Phòng từ Php410.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manila

7/F Unit B, 8 Rockwell


Văn Phòng từ Php440.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manila

Makati Ave. Corner Paseo de Roxas


Văn Phòng từ Php490.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manila

18/F, Philamlife Tower


Văn Phòng từ Php360.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manila

928, Arnaiz Avenue


Văn Phòng từ Php410.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manila

7/F Glorietta


Văn Phòng từ Php420.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manila

4/F Unit 2C


Văn Phòng từ Php470.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manila

Units 504-P to 508-P, Pacific Drive


Văn Phòng từ Php520.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manila

5/F Gateway Tower, Gen. Roxas Avenue cor. Gen. Aguinaldo Avenue


Văn Phòng từ Php350.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manila

3/F Polar Center Building


Văn Phòng từ Php380.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manila

L29 Joy Nostalg Centre


Văn Phòng từ Php440.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manila

14/F Net Cube Center


Văn Phòng từ Php360.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manila

Unit 10A, 5th Ave. cor. 26th Street, E-Square


Văn Phòng từ Php440.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manila

28F & Penthouse World Plaza


Văn Phòng từ Php470.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manila

19/F Marco Polo Ortigas Manila


Văn Phòng từ Php460.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manila

Unit 9B, Net Park, 5th Avenue


Văn Phòng từ Php480.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manila

35/F &36/F Penthouse


Văn Phòng từ Php440.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manila

4/F Unit 4 C& D, Commerce and Industry Plaza Building


Văn Phòng từ Php390.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manila

6/F Cyber One Building


Văn Phòng từ Php440.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manila

9/F Filinvest One Building


Văn Phòng từ Php460.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Manila.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195