Trung tâm không gian văn phòng tại Pasig

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig

Sapphire Road


Văn Phòng từ Php370.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig

17 ADB Avenue


Văn Phòng từ Php320.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig

Cornell Street


Văn Phòng từ Php310.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig

6th, Eastwood Cyberpark


Văn Phòng từ Php320.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig

32nd Street / 9th Avenue


Văn Phòng từ Php390.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig

5th Avenue


Văn Phòng từ Php510.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig

3rd Avenue / 30th Street


Văn Phòng từ Php360.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig

5th Avenue


Văn Phòng từ Php460.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig

5th Avenue / 26th Street


Văn Phòng từ Php420.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig

8 Rockwell Drive


Văn Phòng từ Php460.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig

Park Avenue


Văn Phòng từ Php390.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig

Makati Avenue / Paseo De Roxas Avenue


Văn Phòng từ Php500.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig

Araneta Center, Cubao


Văn Phòng từ Php290.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig

27 and 28 Floor, Tower 2, The Enterprise Centre


Văn Phòng từ Php430.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig

Palm Drive


Văn Phòng từ Php420.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig

6795 Ayala Avenue / V.A. Rufino Street


Văn Phòng từ Php420.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig

6813 Ayala Avenue / HV Dela Costa Street


Văn Phòng từ Php430.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig

United Nations Avenue / Taft Avenue


Văn Phòng từ Php300.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig

Ocean DriveMall of Asia Complex


Văn Phòng từ Php510.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig

Alabang-Zapote Road / Northgate Avenue


Văn Phòng từ Php420.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Pasig.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195