Trung tâm không gian văn phòng tại Pasig City

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig City

19/F Marco Polo Ortigas Manila


Văn Phòng từ Php564.00 - Php705.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig City

L29 Joy Nostalg Centre


Văn Phòng từ Php564.00 - Php775.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig City

3/F Polar Center Building


Văn Phòng từ Php564.00 - Php775.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig City

6/F Cyber One Building


Văn Phòng từ Php697.00 - Php958.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig City

35/F &36/F Penthouse


Văn Phòng từ Php569.00 - Php782.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig City

28F & Penthouse World Plaza


Văn Phòng từ Php635.00 - Php873.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig City

14/F Net Cube Center


Văn Phòng từ Php519.00 - Php714.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig City

Unit 9B, Net Park, 5th Avenue


Văn Phòng từ Php569.00 - Php711.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig City

Unit 10A, 5th Ave. cor. 26th Street, E-Square


Văn Phòng từ Php719.00 - Php988.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig City

7/F Unit B, 8 Rockwell


Văn Phòng từ Php719.00 - Php899.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig City

4/F Unit 4 C& D, Commerce and Industry Plaza Building


Văn Phòng từ Php519.00 - Php714.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig City

5/F Gateway Tower, Gen. Roxas Avenue cor. Gen. Aguinaldo Avenue


Văn Phòng từ Php509.00 - Php699.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig City

20/F, Zuellig Building


Văn Phòng từ Php719.00 - Php988.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig City

7/F Glorietta


Văn Phòng từ Php569.00 - Php782.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig City

18/F, Philamlife Tower


Văn Phòng từ Php519.00 - Php714.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig City

28th Floor, Tower 2


Văn Phòng từ Php719.00 - Php988.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig City

928, Arnaiz Avenue


Văn Phòng từ Php569.00 - Php782.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig City

Level 40, PBCom Tower


Văn Phòng từ Php519.00 - Php714.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig City

41st Floor, GT Tower International


Văn Phòng từ Php719.00 - Php988.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig City

12/F., Times Plaza Building


Văn Phòng từ Php419.00 - Php576.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig City

4/F Unit 2C


Văn Phòng từ Php697.00 - Php958.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig City

Units 504-P to 508-P, Pacific Drive


Văn Phòng từ Php697.00 - Php871.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pasig City

9/F Filinvest One Building


Văn Phòng từ Php697.00 - Php958.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Pasig City.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280