Trung tâm không gian văn phòng tại Krakow

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Krakow

Budynek Fronton ul Kamienna 21


Văn Phòng từ 29,70 PLN - 40,70 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Krakow

11th and 12th floor


Văn Phòng từ 51,00 PLN - 70,40 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Krakow

1st floor, Graffit House


Văn Phòng từ 29,70 PLN - 40,70 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Krakow

13 Cieszynska street


Văn Phòng từ 29,70 PLN - 40,70 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Krakow

Equal Business Park B


Văn Phòng từ 25,00 PLN - 34,40 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Krakow

Equal Business Park C


Văn Phòng từ 23,00 PLN - 31,70 PLN

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Krakow.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280