Trung tâm không gian văn phòng tại Lublin

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lublin

39A, Tomasza Zana street


Văn Phòng từ 21,00 PLN

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Lublin.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195