Trung tâm không gian văn phòng tại Warsaw

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Skylight Building, 14th floor


Văn Phòng từ 45,00 PLN - 62,00 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

7th floor


Văn Phòng từ 45,00 PLN - 62,00 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Marszalkowska Centre


Văn Phòng từ 30,40 PLN - 41,70 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Park Avenue


Văn Phòng từ 30,40 PLN - 41,70 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Ground Floor


Văn Phòng từ 30,40 PLN - 41,70 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Regus Business Centre Sp. z o.o.


Văn Phòng từ 45,00 PLN - 62,00 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Sheraton Plaza


Văn Phòng từ 30,40 PLN - 41,70 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Polna Corner


Văn Phòng từ 22,00 PLN - 30,70 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Pl. Pilsudskiego 3


Văn Phòng từ 26,70 PLN - 36,70 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Atrium Plaza


Văn Phòng từ 26,70 PLN - 36,70 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

1st Floor Solec Residence Biura


Văn Phòng từ 22,00 PLN - 30,70 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Equaor II


Văn Phòng từ 30,40 PLN - 41,70 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Bonifraterska 17


Văn Phòng từ 22,00 PLN - 30,70 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Koneser Building M


Văn Phòng từ 26,70 PLN - 36,70 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Grojecka Offices


Văn Phòng từ 22,00 PLN - 30,70 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Idzikowskiego 30


Văn Phòng từ 24,70 PLN - 34,00 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Platinum


Văn Phòng từ 22,40 PLN - 31,00 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Villa Metro Business House


Văn Phòng từ 24,70 PLN - 34,00 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Marynarska Point Phase II


Văn Phòng từ 20,70 PLN - 28,70 PLN

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Warsaw.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280