Trung tâm không gian văn phòng tại Warsaw

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

126/134 Marszalkowska street


Văn Phòng từ 27,00 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Stanislawa Moniuszki 1 A str.


Văn Phòng từ 29,00 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Park Avenue


Văn Phòng từ 36,00 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Ul. Zlota 59 (Jerozolimskie Street)


Văn Phòng từ 25,00 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

ul. Emilii Plater 53, budynek WFC, XIV piętro


Văn Phòng từ 38,00 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Sheraton Plaza


Văn Phòng từ 23,00 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

3A Warynskiego street


Văn Phòng từ 39,00 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Pl. Pilsudskiego 3


Văn Phòng từ 21,00 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Al. Jana Pawła II 29


Văn Phòng từ 21,00 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

ul. Solec 18/20


Văn Phòng từ 18,00 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Equaor II


Văn Phòng từ 29,00 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Bonifraterska 17


Văn Phòng từ 18,00 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Koneser Building M


Văn Phòng từ 25,00 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Grojecka 208 street


Văn Phòng từ 20,00 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Idzikowskiego 16


Văn Phòng từ 22,00 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

44, Domaniewska Street


Văn Phòng từ 20,00 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Villa Metro Business House


Văn Phòng từ 26,00 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Ul. Postepu 15C


Văn Phòng từ 23,00 PLN

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Warsaw.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195