Trung tâm không gian văn phòng tại Warsaw

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Skylight Building, 14th floor


Văn Phòng từ 45,00 PLN - 62,00 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

7th floor


Văn Phòng từ 45,00 PLN - 62,00 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Marszalkowska Centre


Văn Phòng từ 33,70 PLN - 46,40 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Park Avenue


Văn Phòng từ 37,40 PLN - 51,70 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Ground Floor


Văn Phòng từ 37,40 PLN - 51,70 PLN
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Regus Business Centre Sp. z o.o.


Văn Phòng từ 45,00 PLN - 62,00 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Sheraton Plaza


Văn Phòng từ 37,40 PLN - 51,70 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Polna Corner


Văn Phòng từ 27,40 PLN - 37,70 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Pl. Pilsudskiego 3


Văn Phòng từ 33,70 PLN - 46,40 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Atrium Plaza


Văn Phòng từ 33,70 PLN - 46,40 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

1st Floor Solec Residence Biura


Văn Phòng từ 27,40 PLN - 37,70 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Equaor II


Văn Phòng từ 33,70 PLN - 46,40 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Bonifraterska 17


Văn Phòng từ 27,40 PLN - 37,70 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Grojecka Offices


Văn Phòng từ 27,40 PLN - 37,70 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Platinium


Văn Phòng từ 31,00 PLN - 43,00 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Villa Metro Business House


Văn Phòng từ 28,70 PLN - 39,40 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

Marynarska Point Phase II


Văn Phòng từ 23,70 PLN - 32,70 PLN
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warsaw

ul. Rzymowskiego 53


Văn Phòng từ 25,00 PLN - 34,40 PLN

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Warsaw.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280