Trung tâm không gian văn phòng tại Doha

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Doha

Blue Tower


Văn Phòng từ QR 50.70 - QR 69.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Doha

Al Muntazah Trading Centre


Văn Phòng từ QR 37.70 - QR 52.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Doha

63 Airport Road, 1st Floor


Văn Phòng từ QR 68.70 - QR 94.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Doha

5th Floor


Văn Phòng từ QR 76.00 - QR 95.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Doha

Al Shoumoukh Towers


Văn Phòng từ QR 68.70 - QR 94.40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Doha

D Ring Road, 1st & 2nd Floors


Văn Phòng từ QR 37.70 - QR 52.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Doha

Al Fardan Office Tower, 8th, 9th and 14th Floors


Văn Phòng từ QR 76.00 - QR 104.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Doha

Units 96-102 Piazza Level


Văn Phòng từ QR 68.70 - QR 94.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Doha

11th & 12th floor


Văn Phòng từ QR 50.70 - QR 69.70

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Doha.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280