Trung tâm không gian văn phòng tại Doha

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Doha

Blue Tower


Văn Phòng từ 58.40 QR - 80.40 QR
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Doha

Al Muntazah Trading Centre


Văn Phòng từ 39.70 QR - 54.70 QR
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Doha

63 Airport Road, 1st Floor


Văn Phòng từ 80.00 QR - 110.00 QR
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Doha

Gath building


Văn Phòng từ 72.40 QR - 90.40 QR
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Doha

Al Shoumoukh Towers


Văn Phòng từ 72.40 QR - 90.40 QR
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Doha

D Ring Road, 1st & 2nd Floors


Văn Phòng từ 39.70 QR - 49.70 QR
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Doha

Al Funduq 61, West Bay


Văn Phòng từ 80.00 QR - 110.00 QR
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Doha

Units 96-102 Piazza Level


Văn Phòng từ 72.40 QR - 99.40 QR
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Doha

Twin Towers


Văn Phòng từ 58.40 QR - 80.40 QR

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Doha.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280