Trung tâm không gian văn phòng tại Bucharest

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bucharest

6-8 C


Văn Phòng từ 47,40 RON - 65,40 RON
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bucharest

17, C.A Rosetti


Văn Phòng từ 34,70 RON - 48,00 RON
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bucharest

22 Tudor Vladimirescu Blvd.


Văn Phòng từ 26,00 RON - 36,00 RON
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bucharest

6, Iuliu Maniu Boulevard


Văn Phòng từ 42,00 RON - 57,70 RON
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bucharest

15 Charles de Gaulle Square


Văn Phòng từ 64,40 RON - 88,70 RON
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bucharest

26, Timisoara Boulevard


Văn Phòng từ 23,00 RON - 31,70 RON
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bucharest

169A Calea Floreasca


Văn Phòng từ 34,70 RON - 48,00 RON
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bucharest

World Trade Center


Văn Phòng từ 26,00 RON - 36,00 RON
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bucharest

Bd. Dimitrie Pompeiu


Văn Phòng từ 26,00 RON - 36,00 RON
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bucharest

9-9A Dimitrie Pompeiu Boulevard


Văn Phòng từ 34,70 RON - 48,00 RON

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Bucharest.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280