Trung tâm không gian văn phòng tại Bucharest

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bucharest

6-8,Corneliu Coposu Boulevard


Văn Phòng từ 32,40 RON - 44,70 RON
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bucharest

17, C.A Rosetti


Văn Phòng từ 37,40 RON - 51,70 RON
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bucharest

22 Tudor Vladimirescu Blvd.


Văn Phòng từ 32,40 RON - 44,70 RON
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bucharest

No. 32, Calea Dorobantilor


Văn Phòng từ 41,40 RON - 56,70 RON
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bucharest

82-90 Buzesti Street


Văn Phòng từ 41,40 RON - 56,70 RON
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bucharest

3rd floor, Sun Plaza Shopping Centre building


Văn Phòng từ 27,40 RON - 34,40 RON
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bucharest

6, Iuliu Maniu Boulevard


Văn Phòng từ 37,40 RON - 51,70 RON
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bucharest

15 Charles de Gaulle Square


Văn Phòng từ 32,40 RON - 44,70 RON
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bucharest

26, Timisoara Boulevard


Văn Phòng từ 22,40 RON - 31,00 RON
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bucharest

169A Calea Floreasca


Văn Phòng từ 37,40 RON - 51,70 RON
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bucharest

Bd. Dimitrie Pompeiu


Văn Phòng từ 27,40 RON - 37,70 RON
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bucharest

1st, 2nd, 3rd floors


Văn Phòng từ 32,40 RON - 44,70 RON
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bucharest

9-9A Dimitrie Pompeiu Boulevard


Văn Phòng từ 21,00 RON - 29,00 RON

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Bucharest.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280