Trung tâm không gian văn phòng tại Singapore

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

6 Toa Payoh Central


Văn Phòng từ SG$15.10 - SG$18.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

101 Thomson Road


Văn Phòng từ SG$28.90 - SG$36.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

11 Floor


Văn Phòng từ SG$28.90 - SG$39.70
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

218 Orchard Road


Văn Phòng từ SG$24.10 - SG$31.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

Level 3 & 13, TripleOne Somerset


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

#03-20 Galaxis 1


Văn Phòng từ SG$28.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

DUO Tower


Văn Phòng từ SG$34.90 - SG$43.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

410 North Bridge Road


Văn Phòng từ SG$24.10 - SG$26.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

9 Temasek Boulevard


Văn Phòng từ SG$19.30 - SG$29.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

Spaces Clarke Quay


Văn Phòng từ SG$28.20 - SG$35.20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

Centennial Tower


Văn Phòng từ SG$25.40 - SG$31.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

3 Phillip Street


Văn Phòng từ SG$21.40 - SG$29.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

36th Floor


Văn Phòng từ SG$25.40 - SG$38.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

Level 24


Văn Phòng từ SG$28.20 - SG$35.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

1 Fullerton Road #02-01


Văn Phòng từ SG$28.20 - SG$38.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

Level 19 & 20, Tower 2


Văn Phòng từ SG$28.20 - SG$35.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

50 Geylang East Avenue 1


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

Level 8


Văn Phòng từ SG$22.90 - SG$31.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

Level 18, 20 & 21


Văn Phòng từ SG$25.40 - SG$31.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

Levels 5, 6 & 15


Văn Phòng từ SG$21.40 - SG$26.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

18 Robinson Road, Level 2


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

#24-01 to #24-32


Văn Phòng từ SG$21.00 - SG$28.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

Spaces Robinson


Văn Phòng từ SG$22.90 - SG$38.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

1 Paya Lebar Link


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

34 Floor


Văn Phòng từ SG$25.40 - SG$31.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

8 Marina View


Văn Phòng từ SG$31.20 - SG$42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

1 Wallich Street


Văn Phòng từ SG$31.20 - SG$42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

17/F, 12 Marina Boulevard


Văn Phòng từ SG$31.70 - SG$48.20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

Paya Lebar Square


Văn Phòng từ SG$24.10 - SG$33.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

AXA Tower


Văn Phòng từ SG$19.30 - SG$26.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

JTC Summit


Văn Phòng từ SG$21.00 - SG$28.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

21 Jurong East Central 1


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

1 Harbourfront Place


Văn Phòng từ SG$28.90 - SG$39.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

#09-02 Tampines Junction


Văn Phòng từ SG$21.00 - SG$28.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

Suite 25.03A, Level 25 Johor Bahru City Square Office Tower


Văn Phòng từ MYR19 - MYR26
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

The Signature


Văn Phòng từ SG$15.10 - SG$28.90

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Singapore.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280