Trung tâm không gian văn phòng tại Singapore

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

6 Toa Payoh Central


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

101 Thomson Road


Văn Phòng từ SG$20.20 - SG$25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

Wisma Atria


Văn Phòng từ SG$25.40 - SG$34.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

111 Somerset Road


Văn Phòng từ SG$25.40 - SG$34.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

#03-20 Galaxis 1


Văn Phòng từ SG$18.80 - SG$23.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

DUO Tower


Văn Phòng từ SG$21.90 - SG$30.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

410 North Bridge Road


Văn Phòng từ SG$21.90 - SG$30.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

9 Temasek Boulevard


Văn Phòng từ SG$19.30 - SG$26.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

#02-11 to #02-26 & #02-31 to #02-36


Văn Phòng từ SG$32.00 - SG$40.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

Spaces Clarke Quay


Văn Phòng từ SG$21.90 - SG$30.20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

Centennial Tower


Văn Phòng từ SG$19.30 - SG$26.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

80 Raffles Place


Văn Phòng từ SG$21.90 - SG$30.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

1 Raffles Place


Văn Phòng từ SG$21.90 - SG$30.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

50 Geylang East Avenue 1


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

1 Fullerton Road #02-01


Văn Phòng từ SG$27.30 - SG$37.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

1 Raffles Place


Văn Phòng từ SG$32.00 - SG$44.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

3 Church Street


Văn Phòng từ SG$21.90 - SG$27.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

18 Robinson Road, Level 2


Văn Phòng từ SG$32.00 - SG$44.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

#24-01 to #24-32


Văn Phòng từ SG$15.10 - SG$20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

140 Robinson Road, 1st Floor


Văn Phòng từ SG$19.30 - SG$26.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

1 Wallich Street


Văn Phòng từ SG$32.00 - SG$44.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

77 Robinson Road


Văn Phòng từ SG$21.90 - SG$27.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

8 Marina View


Văn Phòng từ SG$32.00 - SG$40.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

60 Paya Lebar Road #09-36/39a


Văn Phòng từ SG$20.20 - SG$27.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

12 Marina Boulevard


Văn Phòng từ SG$27.30 - SG$37.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

1 Paya Lebar Link


Văn Phòng từ SG$20.20 - SG$27.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

21 Jurong East Central 1


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

1 Harbourfront Place


Văn Phòng từ SG$18.80 - SG$25.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

300 Tampines Avenue 5


Văn Phòng từ SG$18.80 - SG$25.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

106-108, Jalan Wong Ah Fook


Văn Phòng từ MYR23 - MYR31
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Singapore

The Signature


Văn Phòng từ SG$18.80 - SG$25.90

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Singapore.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280