Trung tâm không gian văn phòng tại Centurion

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Lakeview Building


Văn Phòng từ R70,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

John Vorster Drive, Centurion


Văn Phòng từ R80,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Ground & First floor Building 14


Văn Phòng từ R100,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Cnr William Nicol & Broadacres Avenue


Văn Phòng từ R60,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Birchwood Court


Văn Phòng từ R70,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

22 Magwa Crescent


Văn Phòng từ R130,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

3rd Floor Steven House


Văn Phòng từ R110,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Willow Wood Office Park


Văn Phòng từ R60,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

No 6 Kikuyu Road


Văn Phòng từ R60,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Leslie Road


Văn Phòng từ R70,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

377 Rivonia Boulevard


Văn Phòng từ R50,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Cnr Main & Sloane Street Bryanston


Văn Phòng từ R80,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Pegasus Building


Văn Phòng từ R110,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

21 Woodlands Drive


Văn Phòng từ R60,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Block A, Wedgefield Office Park


Văn Phòng từ R70,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Cnr Mutual Road & Rivonia Boulevard


Văn Phòng từ R60,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

33 Ballyclare drive


Văn Phòng từ R80,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Nr 1 Casino Road


Văn Phòng từ R70,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

West Tower, 2nd Floor, Nelson Mandela Square


Văn Phòng từ R80,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

292 Surrey Avenue


Văn Phòng từ R60,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Atrium on 5th


Văn Phòng từ R90,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Block C, Stoneridge Office Park


Văn Phòng từ R90,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

35 Fricker Road


Văn Phòng từ R70,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

The Firs


Văn Phòng từ R100,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

191 Jan Smuts Avenue


Văn Phòng từ R80,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

AMR Office Park


Văn Phòng từ R80,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Clearwater Office Park, Building 3


Văn Phòng từ R100,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Eastgate Office Park


Văn Phòng từ R80,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

8 Hillside Road


Văn Phòng từ R70,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

50 Constantia Boulevard


Văn Phòng từ R60,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

222 Smit Street


Văn Phòng từ R60,00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Centurion.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195