Trung tâm không gian văn phòng tại Centurion

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Ground Floor


Văn Phòng từ R 81.00 - R 111.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Southdowns Ridge Office Park


Văn Phòng từ R 94.00 - R 128.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

The Willows Office park - block 4


Văn Phòng từ R 86.00 - R 118.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Ground & First floor Building 14


Văn Phòng từ R 109.00 - R 149.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

1st Floor Dainfern Square


Văn Phòng từ R 61.00 - R 76.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Birchwood Court


Văn Phòng từ R 73.00 - R 101.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

22 Magwa Crescent


Văn Phòng từ R 131.00 - R 180.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

3rd Floor Steven House


Văn Phòng từ R 114.00 - R 156.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Willow Wood Office Park


Văn Phòng từ R 56.00 - R 77.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Ground Floor, West Wing


Văn Phòng từ R 56.00 - R 70.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Design Quarter


Văn Phòng từ R 78.00 - R 108.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

377 Rivonia Boulevard


Văn Phòng từ R 61.00 - R 83.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Ground Floor, Twickenham Building


Văn Phòng từ R 78.00 - R 108.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Pegasus Building


Văn Phòng từ R 126.00 - R 173.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Country Club Estate


Văn Phòng từ R 61.00 - R 83.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Bock A, Wedgefield Office Park


Văn Phòng từ R 96.00 - R 132.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

2nd Floor


Văn Phòng từ R 56.00 - R 77.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

33 Ballyclare drive


Văn Phòng từ R 78.00 - R 108.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Ground floor


Văn Phòng từ R 91.00 - R 125.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

No 2 Sandton Drive


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

West Tower, 2nd Floor, Nelson Mandela Square


Văn Phòng từ R 88.00 - R 122.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

1st Floor


Văn Phòng từ R 61.00 - R 83.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Atrium on 5th


Văn Phòng từ R 101.00 - R 139.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Block C, Stoneridge Office Park


Văn Phòng từ R 109.00 - R 149.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

35 Fricker Road


Văn Phòng từ R 76.00 - R 104.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

4th Floor


Văn Phòng từ R 101.00 - R 139.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

191 Jan Smuts Avenue


Văn Phòng từ R 88.00 - R 122.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

AMR Office Park


Văn Phòng từ R 91.00 - R 125.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Clearwater Office Park, Building 3


Văn Phòng từ R 96.00 - R 132.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Eastgate Office Park


Văn Phòng từ R 98.00 - R 135.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

1ST Floor, Block B & Block C


Văn Phòng từ R 76.00 - R 104.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Ground Floor, Building No 4


Văn Phòng từ R 66.00 - R 90.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

222 Smit Street


Văn Phòng từ R 63.00 - R 87.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Centurion.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280