Trung tâm không gian văn phòng tại Centurion

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Lakeview Building


Văn Phòng từ R81,00 - R111,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

John Vorster Drive, Centurion


Văn Phòng từ R94,00 - R128,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

George Road


Văn Phòng từ R85,00 - R116,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Ground & First floor Building 14


Văn Phòng từ R109,00 - R149,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Cnr William Nicol & Broadacres Avenue


Văn Phòng từ R61,00 - R76,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Birchwood Court


Văn Phòng từ R72,00 - R99,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

22 Magwa Crescent


Văn Phòng từ R129,00 - R178,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

3rd Floor Steven House


Văn Phòng từ R125,00 - R172,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Willow Wood Office Park


Văn Phòng từ R56,00 - R77,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

No 6 Kikuyu Road


Văn Phòng từ R56,00 - R70,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Leslie Road


Văn Phòng từ R78,00 - R108,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

377 Rivonia Boulevard


Văn Phòng từ R56,00 - R77,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Cnr Main & Sloane Street Bryanston


Văn Phòng từ R78,00 - R108,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Pegasus Building


Văn Phòng từ R113,00 - R155,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Bock A, Wedgefield Office Park


Văn Phòng từ R96,00 - R132,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Cnr Mutual Road & Rivonia Boulevard


Văn Phòng từ R56,00 - R77,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

33 Ballyclare drive


Văn Phòng từ R78,00 - R108,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Nr 1 Casino Road


Văn Phòng từ R93,00 - R128,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

No 2 Sandton Drive


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

West Tower, 2nd Floor, Nelson Mandela Square


Văn Phòng từ R88,00 - R122,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

292 Surrey Avenue


Văn Phòng từ R61,00 - R83,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Atrium on 5th


Văn Phòng từ R88,00 - R122,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Block C, Stoneridge Office Park


Văn Phòng từ R111,00 - R153,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

35 Fricker Road


Văn Phòng từ R76,00 - R104,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

The Firs


Văn Phòng từ R101,00 - R139,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

191 Jan Smuts Avenue


Văn Phòng từ R88,00 - R122,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

AMR Office Park


Văn Phòng từ R93,00 - R128,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Clearwater Office Park, Building 3


Văn Phòng từ R96,00 - R132,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

Eastgate Office Park


Văn Phòng từ R85,00 - R117,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

8 Hillside Road


Văn Phòng từ R76,00 - R104,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

50 Constantia Boulevard


Văn Phòng từ R66,00 - R90,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Centurion

222 Smit Street


Văn Phòng từ R63,00 - R87,00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Centurion.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280