Trung tâm không gian văn phòng tại Johannesburg

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johannesburg

222 Smit Street


Văn Phòng từ R63,00 - R87,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johannesburg

8 Hillside Road


Văn Phòng từ R76,00 - R104,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johannesburg

191 Jan Smuts Avenue


Văn Phòng từ R88,00 - R122,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johannesburg

The Firs


Văn Phòng từ R101,00 - R139,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johannesburg

Eastgate Office Park


Văn Phòng từ R85,00 - R117,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johannesburg

35 Fricker Road


Văn Phòng từ R76,00 - R104,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johannesburg

AMR Office Park


Văn Phòng từ R93,00 - R128,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johannesburg

Atrium on 5th


Văn Phòng từ R88,00 - R122,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johannesburg

West Tower, 2nd Floor, Nelson Mandela Square


Văn Phòng từ R88,00 - R122,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johannesburg

No 2 Sandton Drive


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johannesburg

292 Surrey Avenue


Văn Phòng từ R61,00 - R83,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johannesburg

Block C, Stoneridge Office Park


Văn Phòng từ R111,00 - R153,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johannesburg

50 Constantia Boulevard


Văn Phòng từ R66,00 - R90,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johannesburg

33 Ballyclare drive


Văn Phòng từ R78,00 - R108,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johannesburg

Cnr Mutual Road & Rivonia Boulevard


Văn Phòng từ R56,00 - R77,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johannesburg

Clearwater Office Park, Building 3


Văn Phòng từ R96,00 - R132,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johannesburg

Nr 1 Casino Road


Văn Phòng từ R93,00 - R128,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johannesburg

21 Woodlands Drive


Văn Phòng từ R61,00 - R83,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johannesburg

377 Rivonia Boulevard


Văn Phòng từ R56,00 - R77,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johannesburg

Bock A, Wedgefield Office Park


Văn Phòng từ R96,00 - R132,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johannesburg

Cnr Main & Sloane Street Bryanston


Văn Phòng từ R78,00 - R108,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johannesburg

No 6 Kikuyu Road


Văn Phòng từ R56,00 - R70,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johannesburg

Leslie Road


Văn Phòng từ R78,00 - R108,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johannesburg

22 Magwa Crescent


Văn Phòng từ R129,00 - R178,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johannesburg

Birchwood Court


Văn Phòng từ R72,00 - R99,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johannesburg

Willow Wood Office Park


Văn Phòng từ R56,00 - R77,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johannesburg

Cnr William Nicol & Broadacres Avenue


Văn Phòng từ R61,00 - R76,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johannesburg

John Vorster Drive, Centurion


Văn Phòng từ R94,00 - R128,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johannesburg

Ground & First floor Building 14


Văn Phòng từ R109,00 - R149,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johannesburg

Lakeview Building


Văn Phòng từ R81,00 - R111,00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Johannesburg.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280