Trung tâm không gian văn phòng tại Durban

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Durban

11 Walnut Road


Văn Phòng từ R 82.00 - R 113.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Durban

18 The Boulevard


Văn Phòng từ R 98.00 - R 135.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Durban

1st Floor, Pharos House


Văn Phòng từ R 82.00 - R 113.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Durban

2 Ncondo Place


Văn Phòng từ R 114.00 - R 157.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Durban

First Floor, Liberty Life Building


Văn Phòng từ R 98.00 - R 135.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Durban

3 Wimble Close, Ground Floor


Văn Phòng từ R 54.00 - R 75.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Durban.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280