Trung tâm không gian văn phòng tại Pretoria

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pretoria

3rd Floor Steven House


Văn Phòng từ R 112.00 - R 154.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pretoria

Pegasus Building


Văn Phòng từ R 130.00 - R 179.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pretoria

Ground Floor


Văn Phòng từ R 90.00 - R 124.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pretoria

Ground & First floor Building 14


Văn Phòng từ R 112.00 - R 154.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pretoria

Southdowns Ridge Office Park


Văn Phòng từ R 90.00 - R 124.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pretoria

The Willows Office park - block 4


Văn Phòng từ R 77.00 - R 106.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pretoria

Birchwood Court


Văn Phòng từ R 77.00 - R 106.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pretoria

Ground & 1st Floor


Văn Phòng từ R 130.00 - R 179.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pretoria

1st Floor Dainfern Square


Văn Phòng từ R 75.00 - R 93.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pretoria

Ground Floor, West Wing


Văn Phòng từ R 69.00 - R 86.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pretoria

Willow Wood Office Park


Văn Phòng từ R 64.00 - R 88.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pretoria

Country Club Estate


Văn Phòng từ R 69.00 - R 94.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pretoria

377 Rivonia Boulevard


Văn Phòng từ R 62.00 - R 85.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pretoria

Design Quarter


Văn Phòng từ R 87.00 - R 119.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pretoria

2nd Floor


Văn Phòng từ R 69.00 - R 94.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pretoria

Ground Floor, Twickenham Building


Văn Phòng từ R 87.00 - R 119.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pretoria

Ground floor


Văn Phòng từ R 98.00 - R 135.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pretoria

Bock A, Wedgefield Office Park


Văn Phòng từ R 96.00 - R 132.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pretoria

33 Ballyclare drive


Văn Phòng từ R 75.00 - R 102.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pretoria

Block C, Stoneridge Office Park


Văn Phòng từ R 109.00 - R 149.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pretoria

College House


Văn Phòng từ R 75.00 - R 102.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pretoria

West Tower, 2nd Floor, Nelson Mandela Square


Văn Phòng từ R 69.00 - R 94.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pretoria

No 2 Sandton Drive


Văn Phòng từ R 98.00 - R 135.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pretoria

Atrium on 5th


Văn Phòng từ R 98.00 - R 135.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pretoria

1st Floor


Văn Phòng từ R 75.00 - R 102.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pretoria

35 Fricker Road


Văn Phòng từ R 81.00 - R 112.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pretoria

4th Floor


Văn Phòng từ R 123.00 - R 169.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pretoria

AMR Office Park


Văn Phòng từ R 81.00 - R 112.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pretoria

191 Jan Smuts Avenue


Văn Phòng từ R 98.00 - R 135.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pretoria

Eastgate Office Park


Văn Phòng từ R 98.00 - R 135.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Pretoria.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280