Trung tâm không gian văn phòng tại Stellenbosch

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stellenbosch

Office 301, 3rd Floor


Văn Phòng từ R 79.00 - R 109.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stellenbosch

First Floor


Văn Phòng từ R 117.00 - R 160.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stellenbosch

1 New Street, 2nd floor


Văn Phòng từ R 62.00 - R 85.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stellenbosch

The Colosseum


Văn Phòng từ R 99.00 - R 135.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stellenbosch

No 1 Bridgeway Road


Văn Phòng từ R 85.00 - R 116.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stellenbosch

Ground Floor, Liesbeek House


Văn Phòng từ R 85.00 - R 116.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stellenbosch

1st Floor, Block B, North Park, Black River Park


Văn Phòng từ R 85.00 - R 116.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stellenbosch

21 Dreyer Street


Văn Phòng từ R 99.00 - R 135.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stellenbosch

Dock Road Junction


Văn Phòng từ R 117.00 - R 160.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stellenbosch

50 Long Street


Văn Phòng từ R 45.00 - R 62.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stellenbosch

7th Floor, Mandela Rhodes Place


Văn Phòng từ R 99.00 - R 123.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Stellenbosch.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280