Trung tâm không gian văn phòng tại Cape Town

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cape Town

7th Floor, Mandela Rhodes Place


Văn Phòng từ R 85.00 - R 106.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cape Town

50 Long Street


Văn Phòng từ R 50.00 - R 68.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cape Town

Dock Road Junction


Văn Phòng từ R 99.00 - R 135.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cape Town

1st Floor, Block B, North Park, Black River Park


Văn Phòng từ R 99.00 - R 135.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cape Town

Ground Floor, Liesbeek House


Văn Phòng từ R 85.00 - R 116.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cape Town

21 Dreyer Street


Văn Phòng từ R 99.00 - R 135.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cape Town

No 1 Bridgeway Road


Văn Phòng từ R 85.00 - R 116.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cape Town

The Colosseum


Văn Phòng từ R 99.00 - R 135.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cape Town

First Floor


Văn Phòng từ R 117.00 - R 160.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cape Town

Office 301, 3rd Floor


Văn Phòng từ R 71.00 - R 98.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Cape Town.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280