Trung tâm không gian văn phòng tại Cape Town

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cape Town

Corner Wale Street and Burg Street


Văn Phòng từ R 85.00 - R 106.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cape Town

50 Long Street


Văn Phòng từ R 50.00 - R 68.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cape Town

Dock Road Junction


Văn Phòng từ R 85.00 - R 116.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cape Town

2 Fir Street, Observatory


Văn Phòng từ R 94.00 - R 129.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cape Town

River Park, Gloucester Road


Văn Phòng từ R 85.00 - R 116.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cape Town

21 Dreyer Street


Văn Phòng từ R 94.00 - R 129.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cape Town

No 1 Bridgeway Road


Văn Phòng từ R 85.00 - R 116.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cape Town

The Colosseum


Văn Phòng từ R 94.00 - R 129.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cape Town

Carl Cronje Dr


Văn Phòng từ R 117.00 - R 160.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cape Town

Eikestadmall


Văn Phòng từ R 66.00 - R 91.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Cape Town.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280