Trung tâm không gian văn phòng tại Barcelona

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barcelona

Plaza Catalonia 1


Văn Phòng từ 10,30 € - 14,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barcelona

Gran Via de les Corts


Văn Phòng từ 10,30 € - 12,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barcelona

World Trade Center


Văn Phòng từ 6,80 € - 9,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barcelona

Av. Diagonal, 409


Văn Phòng từ 10,30 € - 14,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barcelona

C/ Marina 16-18


Văn Phòng từ 17,50 € - 24,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barcelona

Torre NN, 4th Floor


Văn Phòng từ 8,70 € - 12,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barcelona

Passatge Mas de Roda 6-14


Văn Phòng từ 8,70 € - 12,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barcelona

Pallars, 193


Văn Phòng từ 10,30 € - 14,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barcelona

Diagonal 177


Văn Phòng từ 10,30 € - 12,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barcelona

Avenida Diagonal 131


Văn Phòng từ 8,70 € - 12,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barcelona

Avenida Diagonal 640


Văn Phòng từ 11,50 € - 15,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barcelona

Can Rabia 3-5


Văn Phòng từ 11,50 € - 15,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barcelona

Plaça de la Pau s/n Edificio 3


Văn Phòng từ 6,50 € - 8,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barcelona

Carrer d'Osona


Văn Phòng từ 6,80 € - 9,40 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Barcelona.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280