Trung tâm không gian văn phòng tại Cornellà de Llobregat

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cornellà de Llobregat

Plaça de la Pau s/n Edificio 3


Văn Phòng từ 6,80 € - 9,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cornellà de Llobregat

Carrer d'Osona


Văn Phòng từ 6,50 € - 8,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cornellà de Llobregat

Can Rabia 3-5


Văn Phòng từ 11,50 € - 15,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cornellà de Llobregat

Avenida Diagonal 640


Văn Phòng từ 11,50 € - 15,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cornellà de Llobregat

Torre NN, 4th Floor


Văn Phòng từ 8,30 € - 11,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cornellà de Llobregat

Av. Diagonal, 409


Văn Phòng từ 10,30 € - 14,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cornellà de Llobregat

Gran Via de les Corts


Văn Phòng từ 10,30 € - 12,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cornellà de Llobregat

4th floor, Triangle Building


Văn Phòng từ 11,50 € - 15,80 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cornellà de Llobregat

World Trade Center


Văn Phòng từ 6,80 € - 9,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cornellà de Llobregat

C/ Marina 16-18


Văn Phòng từ 17,50 € - 24,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cornellà de Llobregat

Diagonal 177


Văn Phòng từ 10,30 € - 12,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cornellà de Llobregat

Pallars, 193


Văn Phòng từ 10,30 € - 14,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cornellà de Llobregat

Avenida Diagonal 131


Văn Phòng từ 10,30 € - 14,20 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Cornellà de Llobregat.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280