Trung tâm không gian văn phòng tại Las Rozas

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Las Rozas

Gabriel García Márquez, 4


Văn Phòng từ 7,50 € - 10,30 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Las Rozas

c/ Leganitos 47


Văn Phòng từ 8,80 € - 12,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Las Rozas

Four Tower Business Area


Văn Phòng từ 11,80 € - 16,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Las Rozas

Manzanares 4


Văn Phòng từ 12,40 € - 17,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Las Rozas

Orense 4


Văn Phòng từ 9,80 € - 13,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Las Rozas

Cuzco IV


Văn Phòng từ 7,90 € - 10,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Las Rozas

Paseo de la Castellana, 200


Văn Phòng từ 9,80 € - 13,50 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Las Rozas

Paseo de la Castellana 95-15


Văn Phòng từ 10,70 € - 14,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Las Rozas

Paseo de la Castellana, 93


Văn Phòng từ 9,80 € - 13,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Las Rozas

Jose Abascal 41


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Las Rozas

Pinar, 5


Văn Phòng từ 10,70 € - 14,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Las Rozas

Carrera de San Jerónimo 15 - 2


Văn Phòng từ 9,80 € - 13,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Las Rozas

Avenida Del Doctor Arce 14


Văn Phòng từ 9,80 € - 13,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Las Rozas

Paseo de la Castellana 18


Văn Phòng từ 12,40 € - 17,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Las Rozas

Paseo de Recoletos 5


Văn Phòng từ 18,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Las Rozas

Calle Lopez de Hoyos 35 - 1


Văn Phòng từ 7,90 € - 10,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Las Rozas

Alcalá, 61


Văn Phòng từ 9,80 € - 13,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Las Rozas

Regus Maria de Molina


Văn Phòng từ 7,90 € - 9,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Las Rozas

Street José Ortega y Gasset 22-24


Văn Phòng từ 12,40 € - 17,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Las Rozas

C/ María de Molina 41


Văn Phòng từ 12,20 € - 13,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Las Rozas

Camino Fuente de la Mora, 9


Văn Phòng từ 9,20 € - 12,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Las Rozas

Street Alfonso XII 62


Văn Phòng từ 11,00 € - 15,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Las Rozas

Street Francisco Silvela 42


Văn Phòng từ 9,80 € - 13,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Las Rozas

C/ Méndez Ávaro 20


Văn Phòng từ 9,80 € - 13,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Las Rozas

Avda. de Europa 19, 3A


Văn Phòng từ 7,50 € - 10,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Las Rozas

Martinez Villergas Business Park


Văn Phòng từ 7,90 € - 10,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Las Rozas

Avenida de Bruselas 15


Văn Phòng từ 9,20 € - 12,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Las Rozas

Puerta de las Naciones


Văn Phòng từ 10,10 € - 13,80 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Las Rozas.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280