Trung tâm không gian văn phòng tại Madrid

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Madrid

Carrera de San Jerónimo 15 - 2


Văn Phòng từ 8,80 € - 12,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Madrid

c/ Leganitos 47


Văn Phòng từ 7,90 € - 10,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Madrid

Paseo de Recoletos 5


Văn Phòng từ 15,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Madrid

Manzanares 4


Văn Phòng từ 12,40 € - 17,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Madrid

Street Alfonso XII 62


Văn Phòng từ 9,60 € - 13,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Madrid

Paseo de la Castellana 18


Văn Phòng từ 12,40 € - 17,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Madrid

C/ Méndez Ávaro 20


Văn Phòng từ 8,80 € - 12,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Madrid

Street José Ortega y Gasset 22-24


Văn Phòng từ 12,40 € - 17,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Madrid

Jose Abascal 41


Văn Phòng từ 12,40 € - 17,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Madrid

Pinar, 5


Văn Phòng từ 10,70 € - 14,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Madrid

Regus Maria de Molina


Văn Phòng từ 8,30 € - 10,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Madrid

C/ María de Molina 41


Văn Phòng từ 12,20 € - 13,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Madrid

Calle Lopez de Hoyos 35 - 1


Văn Phòng từ 8,30 € - 11,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Madrid

Orense 4


Văn Phòng từ 9,80 € - 13,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Madrid

Avenida Del Doctor Arce 14


Văn Phòng từ 9,80 € - 13,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Madrid

Paseo de la Castellana, 93


Văn Phòng từ 9,80 € - 13,50 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Madrid

Paseo de la Castellana 95-15


Văn Phòng từ 10,70 € - 14,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Madrid

Cuzco IV


Văn Phòng từ 8,30 € - 11,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Madrid

Martinez Villergas Business Park


Văn Phòng từ 8,30 € - 11,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Madrid

Paseo de la Castellana, 200


Văn Phòng từ 9,80 € - 13,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Madrid

Four Tower Business Area


Văn Phòng từ 10,70 € - 14,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Madrid

Camino Fuente de la Mora, 9


Văn Phòng từ 8,20 € - 11,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Madrid

Puerta de las Naciones


Văn Phòng từ 9,20 € - 12,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Madrid

Avda. de Europa 19, 3A


Văn Phòng từ 7,50 € - 10,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Madrid

Avenida de Bruselas 15


Văn Phòng từ 8,20 € - 11,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Madrid

Gabriel García Márquez, 4


Văn Phòng từ 7,50 € - 10,30 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Madrid.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280