Trung tâm không gian văn phòng tại Kotte

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kotte

Level 2, No 192/10


Văn Phòng từ LKR 910.00 - LKR 1,140.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kotte

2nd Floor


Văn Phòng từ LKR 830.00 - LKR 1,040.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kotte

2nd Floor


Văn Phòng từ LKR 750.00 - LKR 940.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kotte

2nd Floor


Văn Phòng từ LKR 1,120.00 - LKR 1,540.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kotte

Level 12, Parkland Building


Văn Phòng từ LKR 1,320.00 - LKR 1,820.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kotte

3rd & 4th Floor


Văn Phòng từ LKR 940.00 - LKR 1,300.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kotte

Level 26 & 34


Văn Phòng từ LKR 1,320.00 - LKR 1,820.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Kotte.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280