Trung tâm không gian văn phòng tại Geneva

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Quai de l’Ile 13


Văn Phòng từ CHF 25.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Rue du Commerce 4


Văn Phòng từ CHF 23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Rue du Rhone 14


Văn Phòng từ CHF 17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Place de la Synagogue 5


Văn Phòng từ CHF 31.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Place Cornavin 7


Văn Phòng từ CHF 21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Rue de Lausanne 11-19


Văn Phòng từ CHF 25.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Rue de Lyon 77


Văn Phòng từ CHF 14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Rue Pré-de-la-Bichette 1


Văn Phòng từ CHF 17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Rue Pré-de-la-Bichette 1


Văn Phòng từ CHF 17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Chemin des Mines 2


Văn Phòng từ CHF 30.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Esplanade de Pont-Rouge 4


Văn Phòng từ CHF 14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

18, Avenue Louis-Casaï


Văn Phòng từ CHF 12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

WTC II - 29 Route de Pré Bois


Văn Phòng từ CHF 12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Rue de Pré-Bois 14


Văn Phòng từ CHF 13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Rue du Nant D'avril 150


Văn Phòng từ CHF 11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3A


Văn Phòng từ CHF 13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Route de Crassier 7


Văn Phòng từ CHF 9.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Geneva.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195