Trung tâm không gian văn phòng tại Zurich

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zurich

Bahnhofplatz 1


Văn Phòng từ CHF 27.10 - CHF 37.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zurich

Bahnhofstrasse 100


Văn Phòng từ CHF 22.40 - CHF 30.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zurich

Bleicherweg 10


Văn Phòng từ CHF 25.00 - CHF 34.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zurich

Badenerstrasse 47


Văn Phòng từ CHF 19.00 - CHF 23.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zurich

Dreikönigstrasse 31A


Văn Phòng từ CHF 22.40 - CHF 30.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zurich

Dufourstrasse 49


Văn Phòng từ CHF 23.80 - CHF 26.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zurich

Seefeldstrasse 69


Văn Phòng từ CHF 11.90 - CHF 16.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zurich

Kalanderplatz 1


Văn Phòng từ CHF 22.40 - CHF 30.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zurich

Badenerstrasse 549


Văn Phòng từ CHF 9.10 - CHF 12.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zurich

Leutschenbachstrasse 95


Văn Phòng từ CHF 9.70 - CHF 13.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zurich

Thurgauerstrasse 101


Văn Phòng từ CHF 15.40 - CHF 21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zurich

Richtistrasse 7


Văn Phòng từ CHF 10.80 - CHF 14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zurich

The Circle 6


Văn Phòng từ CHF 17.50 - CHF 24.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zurich

Hotelstrasse 1


Văn Phòng từ CHF 17.50 - CHF 24.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zurich

Archplatz 2


Văn Phòng từ CHF 11.50 - CHF 15.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zurich

Bahnhofplatz 17


Văn Phòng từ CHF 11.00 - CHF 15.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zurich

Baarerstrasse 135


Văn Phòng từ CHF 15.60 - CHF 21.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zurich

Dammstrasse 19


Văn Phòng từ CHF 20.40 - CHF 28.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zurich

Grafenauweg 8


Văn Phòng từ CHF 18.60 - CHF 23.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zurich

Baarerstrasse 14-16


Văn Phòng từ CHF 18.60 - CHF 25.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zurich

Seedammstrasse 3


Văn Phòng từ CHF 11.50 - CHF 14.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zurich

Suurstoffi 37


Văn Phòng từ CHF 12.50 - CHF 13.80

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Zurich.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280