Trung tâm không gian văn phòng tại Eysins

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Eysins

Route de Crassier 7


Văn Phòng từ CHF 11.50 - CHF 15.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Eysins

Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3A


Văn Phòng từ CHF 13.20 - CHF 18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Eysins

3rd floor Nations Business Center


Văn Phòng từ CHF 16.30 - CHF 17.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Eysins

6th floor Nations Business Center


Văn Phòng từ CHF 13.10 - CHF 17.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Eysins

WTC II - 29 Route de Pré Bois


Văn Phòng từ CHF 15.90 - CHF 21.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Eysins

Route Suisse 8A


Văn Phòng từ CHF 12.20 - CHF 15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Eysins

18, Avenue Louis-Casaï


Văn Phòng từ CHF 14.40 - CHF 19.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Eysins

Rue de Pré-Bois 14


Văn Phòng từ CHF 11.80 - CHF 16.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Eysins

Place Cornavin 7


Văn Phòng từ CHF 23.30 - CHF 32.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Eysins

Quai de l’Ile 13


Văn Phòng từ CHF 30.50 - CHF 42.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Eysins

Rue du Rhone 14


Văn Phòng từ CHF 21.30 - CHF 29.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Eysins

Rue de Lyon 77


Văn Phòng từ CHF 13.10 - CHF 17.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Eysins

Rue du Commerce 4


Văn Phòng từ CHF 25.70 - CHF 35.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Eysins

Place de la Synagogue 5


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Eysins

Rue du Nant D'avril 150


Văn Phòng từ CHF 11.80 - CHF 16.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Eysins

Esplanade de Pont-Rouge 4


Văn Phòng từ CHF 13.10 - CHF 17.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Eysins

Chemin du Vuasset 2


Văn Phòng từ CHF 12.20 - CHF 16.70

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Eysins.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280