Trung tâm không gian văn phòng tại Geneva

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Quai de l’Ile 13


Văn Phòng từ CHF 29.40 - CHF 40.40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Rue du Commerce 4


Văn Phòng từ CHF 25.20 - CHF 34.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Rue du Rhone 14


Văn Phòng từ CHF 25.20 - CHF 34.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Place Cornavin 7


Văn Phòng từ CHF 18.00 - CHF 24.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Esplanade de Pont-Rouge 4


Văn Phòng từ CHF 18.00 - CHF 24.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

18, Avenue Louis-Casaï


Văn Phòng từ CHF 18.00 - CHF 24.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

WTC II - 29 Route de Pré Bois


Văn Phòng từ CHF 15.40 - CHF 21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Rue du Nant D'avril 150


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3A


Văn Phòng từ CHF 16.40 - CHF 22.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Route de Crassier 7


Văn Phòng từ CHF 18.90 - CHF 25.90

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Geneva.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280