Trung tâm không gian văn phòng tại Geneva

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Quai de l'Île 13


Văn Phòng từ CHF 26.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Rue du Commerce 4


Văn Phòng từ CHF 21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Rue du Rhône 14


Văn Phòng từ CHF 17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Place de la Synagogue 5


Văn Phòng từ CHF 38.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Place de Cornavin 7


Văn Phòng từ CHF 17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Rue de Lausanne 15


Văn Phòng từ CHF 18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Rue de Lyon 77


Văn Phòng từ CHF 14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Rue du Pré-de-la-Bichette 1


Văn Phòng từ CHF 17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Rue du Pré-de-la-Bichette 1


Văn Phòng từ CHF 17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Chemin des Mines 2


Văn Phòng từ CHF 21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Esplanade de Pont-Rouge 4


Văn Phòng từ CHF 14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Avenue Louis-Casaï 18/5th & 6th floor


Văn Phòng từ CHF 11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Route de Pré-Bois 29


Văn Phòng từ CHF 12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Rue de Pré-Bois 14


Văn Phòng từ CHF 13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Route du Nant-d'Avril 150


Văn Phòng từ CHF 12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3A


Văn Phòng từ CHF 15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Geneva

Route de Crassier 7


Văn Phòng từ CHF 9.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Geneva.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195