Trung tâm không gian văn phòng tại Lausanne

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lausanne

Voie du Chariot 3


Văn Phòng từ CHF 14.00 - CHF 19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lausanne

Place de la Gare 12


Văn Phòng từ CHF 18.10 - CHF 22.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lausanne

Chemin du Vuasset 2


Văn Phòng từ CHF 13.40 - CHF 16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lausanne

Route Suisse 8A


Văn Phòng từ CHF 12.10 - CHF 15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lausanne

Florianstraße 15-21


Văn Phòng từ 8,20 € - 9,10 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Lausanne.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280