Trung tâm không gian văn phòng tại Lucerne

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lucerne

Hertensteinstrasse 51


Văn Phòng từ CHF 14.50 - CHF 19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lucerne

Suurstoffi 39


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lucerne

Grafenauweg 10


Văn Phòng từ CHF 18.60 - CHF 25.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lucerne

Grafenauweg 8


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lucerne

Baarerstrasse 14-16


Văn Phòng từ CHF 16.70 - CHF 23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lucerne

Dammstrasse 19


Văn Phòng từ CHF 18.60 - CHF 25.50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lucerne

Baarerstrasse 135


Văn Phòng từ CHF 14.20 - CHF 19.50

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Lucerne.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280