Trung tâm không gian văn phòng tại Lugano

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lugano

Via Canova 15


Văn Phòng từ CHF 14.80 - CHF 20.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lugano

Via Maggio 1 C


Văn Phòng từ CHF 13.40 - CHF 18.30

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Lugano.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280