Trung tâm không gian văn phòng tại Wallisellen

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wallisellen

Wallisellen Business Park


Văn Phòng từ CHF 10.80 - CHF 14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wallisellen

Leutschenbachstrasse 95


Văn Phòng từ CHF 9.70 - CHF 13.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wallisellen

Thurgauerstrasse 101


Văn Phòng từ CHF 15.80 - CHF 21.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wallisellen

The Circle 6


Văn Phòng từ CHF 17.50 - CHF 24.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wallisellen

Hotelstrasse 1


Văn Phòng từ CHF 19.30 - CHF 26.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wallisellen

Bahnhofplatz 1


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wallisellen

Bahnhofstrasse 100


Văn Phòng từ CHF 21.30 - CHF 29.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wallisellen

Bleicherweg 10


Văn Phòng từ CHF 25.00 - CHF 34.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wallisellen

Badenerstrasse 47


Văn Phòng từ CHF 17.50 - CHF 21.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wallisellen

Seefeldstrasse 69


Văn Phòng từ CHF 15.80 - CHF 21.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wallisellen

Dreikönigstrasse 31A


Văn Phòng từ CHF 21.30 - CHF 29.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wallisellen

Badenerstrasse 549


Văn Phòng từ CHF 9.20 - CHF 12.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wallisellen

Kalanderplatz 1


Văn Phòng từ CHF 21.30 - CHF 29.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wallisellen

Archplatz 2


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wallisellen

Bahnhofplatz 17


Văn Phòng từ CHF 11.00 - CHF 15.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wallisellen

Baarerstrasse 135


Văn Phòng từ CHF 14.20 - CHF 19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wallisellen

Dammstrasse 19


Văn Phòng từ CHF 18.60 - CHF 25.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wallisellen

Grafenauweg 8


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wallisellen

Grafenauweg 10


Văn Phòng từ CHF 18.60 - CHF 25.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wallisellen

Baarerstrasse 14-16


Văn Phòng từ CHF 16.70 - CHF 23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wallisellen

Seedammstrasse 3


Văn Phòng từ CHF 12.80 - CHF 17.60

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Wallisellen.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280