Trung tâm không gian văn phòng tại Zug

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zug

Baarerstrasse 14-16


Văn Phòng từ CHF 16.70 - CHF 23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zug

Grafenauweg 8


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zug

Grafenauweg 10


Văn Phòng từ CHF 18.60 - CHF 25.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zug

Dammstrasse 19


Văn Phòng từ CHF 18.60 - CHF 25.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zug

Baarerstrasse 135


Văn Phòng từ CHF 14.20 - CHF 19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zug

Suurstoffi 39


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zug

Hertensteinstrasse 51


Văn Phòng từ CHF 14.50 - CHF 19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zug

Seedammstrasse 3


Văn Phòng từ CHF 12.80 - CHF 17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zug

Kalanderplatz 1


Văn Phòng từ CHF 22.40 - CHF 30.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zug

Seefeldstrasse 69


Văn Phòng từ CHF 15.60 - CHF 21.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zug

Dreikönigstrasse 31A


Văn Phòng từ CHF 22.40 - CHF 30.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zug

Bleicherweg 10


Văn Phòng từ CHF 25.00 - CHF 34.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zug

Badenerstrasse 47


Văn Phòng từ CHF 17.30 - CHF 21.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zug

Bahnhofstrasse 100


Văn Phòng từ CHF 22.40 - CHF 30.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zug

Bahnhofplatz 1


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zug

Badenerstrasse 549


Văn Phòng từ CHF 9.20 - CHF 12.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zug

Wallisellen Business Park


Văn Phòng từ CHF 10.80 - CHF 14.80
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zug

Leutschenbachstrasse 95


Văn Phòng từ CHF 9.70 - CHF 13.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zug

Thurgauerstrasse 101


Văn Phòng từ CHF 15.80 - CHF 21.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zug

The Circle 6


Văn Phòng từ CHF 17.50 - CHF 24.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Zug

Hotelstrasse 1


Văn Phòng từ CHF 19.30 - CHF 26.50

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Zug.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280