Trung tâm không gian văn phòng tại Bangkok

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangkok

12A Floor


Văn Phòng từ THB224.00 - THB308.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangkok

Spaces Chamchuri Square


Văn Phòng từ THB224.00 - THB308.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangkok

ZEN @ ZEN World Tower


Văn Phòng từ THB224.00 - THB324.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangkok

5th floor Gaysorn


Văn Phòng từ THB347.00 - THB477.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangkok

30th Floor, Chartered Square Building


Văn Phòng từ THB277.00 - THB280.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangkok

17th Floor unit 2, 3, 3A & 4


Văn Phòng từ THB310.00 - THB362.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangkok

37th Floor, 98 North Sathorn Road


Văn Phòng từ THB310.00 - THB362.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangkok

10th floor, SPE Tower


Văn Phòng từ THB236.00 - THB324.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangkok

M & 27F, 1 Empire Tower


Văn Phòng từ THB310.00 - THB426.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangkok

23/F, M. Thai Tower, All Seasons Place


Văn Phòng từ THB347.00 - THB477.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangkok

36/F CRC Tower


Văn Phòng từ THB310.00 - THB426.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangkok

Level 27, 1 South Sathorn Rd


Văn Phòng từ THB277.00 - THB346.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangkok

Regus Singha Complex, 30th Floor


Văn Phòng từ THB264.00 - THB426.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangkok

Level 32 & 33, Interchange 21


Văn Phòng từ THB224.00 - THB346.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangkok

Unit 2901-2904, Level 29


Văn Phòng từ THB347.00 - THB477.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangkok

35th floor, 33/4, Tower A Rama 9 Road


Văn Phòng từ THB264.00 - THB380.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangkok

89 AIA Capital Center 20/F, Room 2005-2007


Văn Phòng từ THB280.00 - THB477.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangkok

Regus Bangkok Bhiraj Tower


Văn Phòng từ THB347.00 - THB433.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangkok

M9-Ratchada


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangkok

20F, SJ Infinite I Business Complex


Văn Phòng từ THB277.00 - THB362.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangkok

Spaces Summer Hill, 3/F Summer Hill


Văn Phòng từ THB347.00 - THB477.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangkok

Regus Bhiraj Tower at BITEC


Văn Phòng từ THB277.00 - THB308.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangkok

Spaces The Metropolis Samrong


Văn Phòng từ THB228.00 - THB314.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangkok

16th Floor Unit A, Bangna Tower A


Văn Phòng từ THB236.00 - THB324.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Bangkok.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280